Pocket Wifi เอเชีย 4G LTE

          เที่ยวจีน , กัมพูชา , มาเก๊า , อินเดีย , อิสราเอล , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , ไทย , เวียดนาม ไม่ว่าจะเที่ยวเอง หรือไปกับแพคเกจทัวร์ เลือกใช้ Pocket WiFi จีน , กัมพูชา , มาเก๊า , อินเดีย , อิสราเอล , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , ไทย , เวียดนาม โดยเลือกใช้เน็ตได้ แบบ 1GB/วัน หรือแบบไม่จำกัด Unlimited. Pocket WiFi จีน , กัมพูชา , มาเก๊า , อินเดีย , อิสราเอล , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , ไทย , เวียดนาม 4G LTE สัญญาณแรง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแต่ละประเทศตามที่ระบุ

กรณีใช้ 1GB หมด เล่นต่อได้ด้วยความเร็ว 3G/256 kbps. แบบไม่จำกัด (พอขึ้นวันใหม่ เน็ตเร็วเท่าเดิม)
หมายเหตุ : ใช้ที่ประเทศจีน ต้องโหลดแอพ VPN มาใช้งานด้วย ให้รองรับ Line Facebook IG

รายละเอียด

เที่ยวเอเชีย ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi เอเชีย ก็ใช้ได้เลย
ความเร็ว 4G Unlimited./วัน เริ่มต้น 300.- (ตามประเทศนั้นๆ)
ความเร็ว 4G Data Transfer 1 GB/วัน เริ่มต้น 240.- (ตามประเทศนั้นๆ)
เมื่อใช้หมด สามารถเล่นต่อได้ด้วยความเร็ว 3G/256-512 kbps. แบบไม่จำกัด (พอขึ้นวันใหม่ เน็ตเร็วเท่าเดิม)
แบตเตอรี่อึด 5,000-6,000 mAh เปิดเครื่องได้นาน 24 ชม.
สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร
คิดค่าบริการจากวันที่เดินทางวันแรกที่ถึงสนามบิน และวันสุดท้ายที่ออกจากพื้นที่สนามบิน
การันตีการใช้งาน หากใช้ไม่ได้ ยินดีคืนเงินตามเงื่อนไข
สะดวก รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
ประเทศ 1 GB / 256 kbps. / วัน Unlimited. / วัน
ฮ่องกง 240.- 320.-
มาเก๊า 250.- 300.-
สิงคโปร์ 280.- 400.-
เวียดนาม 240.- 300.-
กัมพูชา 240.- 300.-
ลาว 250.- 380.-
พม่า 250.- 350.-
อินเดีย 280.- 350.-
มาเลเซีย 240.- 300.-
ฟิลิปปินส์ 240.- 300.-
บรูไน 320.- 440.-
อินโดนีเซีย 240.- 320.-
ศรีลัง 280.- 400.-
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 280.- 400.-
จอร์แดน 320.- 480.-
อัฟกานิสถาน 280.- 400.-
อาร์มีเนีย 280.- 400.-
อิสราเอล 280.- 350.-
บาเห์เรน 320.- 460.-
บังกลาเทศ 280.- 400.-
อิรัก 280.- 400.-
คาซัคสถาน 280.- 400.-
คูเวต 320.- 480.-
มองโกเลีย 340.- 560.-
เนปาล 280.- 400.-
โอมาน 280.- 400.-
ปากีสถาน 280.- 400.-
กาตาร์ 280.- 400.-
ซาอุดิอาระเบีย 280.- 400.-
เยเมน 410.- 640.-

เงื่อนไขการใช้บริการ

สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G อย่างน้อยสุด 3 วัน หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวอย่างน้อย 3 วันทำการ
โอนเงินค่าบริการเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์ Pocket Wifi จะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน ก่อนการเดินทาง
การจัดส่ง-รับคืน ได้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง (มีค่าจัดส่ง) เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 1-2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิน
กรณียกเลิก เช่า Pocket WiFi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket WiFi แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ค่าประกันความเสียหาย

อุปกรณ์ อัตราสำหรับไม่มีประกัน อัตราสำหรับมีประกัน
ตัวเครื่อง POCKET WIFI 10,000.- 6,000.-
SIM Card 3,000.- 1,500.-
สายชาร์จ USB 500.- 300.-
AC Adaptor 500.- 300.-
กระเป๋า 1,000.- 500.-

การยกเลิกใช้บริการ Pocket WiFi

หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่วากรณีใดก็ตาม
หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้