โปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์


ทัวร์ไอซ์แลนด์,เมืองเรคยาวิก / หมู่บ้านวิก / โจกุลซาลอน / หาดทรายดำ REYNISFJARA / อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ / น้ำตกกุลล์ฟอสส์ / น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ / โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา / บลูลากูน
109,000.-

INSPIRED BY ICELAND

AY001-CDKEF
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ธ.ค.-ก.พ. 2562

เมืองเรคยาวิก / หมู่บ้านวิก / โจกุลซาลอน / หาดทรายดำ REYNISFJARA / อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ / น้ำตกกุลล์ฟอสส์ / น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ / โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา / บลูลากูน

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า