โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

เปิดอ่าน : 1287 ครั้ง

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

รหัสทัวร์ : XW002-ZGTPE

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
 •  เริ่มต้น 13,999.-
 •  ไต้หวัน
 •   5วัน 3คืน
 •   Nok Scoot

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

04 – 08 เมษายน 2562 17,999
10 – 14 เมษายน 2562 20,999
11 – 15 เมษายน 2562 23,999
13 – 17 เมษายน 2562 23,999
14 – 18 เมษายน 2562 21,999
17 – 21 เมษายน 2562 14,999
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 16,999
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 15,999
04 – 08 พฤษภาคม 2562 14,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 13,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 13,999
01 – 05 มิถุนายน 2562 13,999
08 – 12 มิถุนายน 2562 13,999
15 – 19 มิถุนายน 2562 13,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 13,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 13,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 13,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999
20 – 24 กรกฎาคม 2562 13,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999

 

  ทัวร์ประเทศอื่นๆ

  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 11,989.-
  ระยะเวลา 4วัน 3คืน
  เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 2562

  Changsha Zhangjiajie

  เริ่มต้น 9,888.-
  ระยะเวลา 5วัน 3คืน
  เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 2562