โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดจงไถฉาน / กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู / ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม / เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน / ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
14,999.-

TAIWAN SUPER SAVE

IT010-MITPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดจงไถฉาน / กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู / ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม / เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน / ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวข้ามปีที่ไต้หวัน, ชมพลุไฟตึก 101, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, อุทยานเย่หลิว, เทศกาลดอกไม้ Taichung World Flora Exposition, แถมฟรีกระเป๋าชอปปิ้งเก๋ๆ ใส่ของได้เยอะจุใจ
29,999.-

ไต้หวันเคาท์ดาวน์

VZ011-JLTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

เที่ยวข้ามปีที่ไต้หวัน, ชมพลุไฟตึก 101, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, อุทยานเย่หลิว, เทศกาลดอกไม้ Taichung World Flora Exposition, แถมฟรีกระเป๋าชอปปิ้งเก๋ๆ ใส่ของได้เยอะจุใจ

ทัวร์ไต้หวัน,สดชื่นฟินๆ อาลีซาน / ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ / ช้อปปิ้งย่านดัง / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / เมนพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดไต้หวัน / สุดฟิน!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัเหวินหวุ่ / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101
17,999.-

TAIWAN DREAM DESTINATION

XW003-ZGTPE
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

สดชื่นฟินๆ อาลีซาน / ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ / ช้อปปิ้งย่านดัง / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / เมนพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดไต้หวัน / สุดฟิน!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัเหวินหวุ่ / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน,ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / เที่ยวอุทยาน อาลีซาน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / เซลฟี่กับตึกไทเป 101 / พักโรงแรมน้ำแร่ / ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต, ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต
19,999.-

TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย

XW003-GSTPE
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / เที่ยวอุทยาน อาลีซาน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / เซลฟี่กับตึกไทเป 101 / พักโรงแรมน้ำแร่ / ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต, ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน,ชมความงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ / เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง / พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดเหวินหวู่ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101
15,999.-

BEST JOURNEY IN TAIWAN

XW002-ZGTPE
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

ชมความงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ / เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง / พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดเหวินหวู่ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน,ชมตึกไทเป 101 / ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / แช่น้ำแร่ 1 คืน / ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง, ตลาดฝงเจี่ย ไนท์, Mitsui Outlet Mall มาร์เก็ต
15,999.-

TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย

XW002-GSTPE
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

ชมตึกไทเป 101 / ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / แช่น้ำแร่ 1 คืน / ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง, ตลาดฝงเจี่ย ไนท์, Mitsui Outlet Mall มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน,วัดจงไถฉานชื่อ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ / อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค / ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง
26,999.-

TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย

TG001-GSTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

วัดจงไถฉานชื่อ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ / อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค / ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอกวงซัน Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall
33,888.-

ซุปตาร์ Countdown 1

TG001-TNTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2562

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอกวงซัน Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall

ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอกวงซัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall
33,888.-

ซุปตาร์ Countdown 2

TG002-TNTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอกวงซัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall

ทัวร์ไต้หวัน,ใต้หวัน เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอ กวง ซัน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 /  เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลุ่ยเฟง  ตลาดซีเหมินติง และตลาดฝงเจี่ย
32,888.-

ซุปตาร์ Happy New Year

TG003-TNTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

ใต้หวัน เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง / เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง / ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอ กวง ซัน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี / เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018 / เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลุ่ยเฟง ตลาดซีเหมินติง และตลาดฝงเจี่ย

ทัวร์ไต้หวัน,ไปเคาท์ดาวน์ที่ไต้หวันกันเถอะ / บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในพัก 1 คืน / ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101 เมนูเด็ด Steamer Feast, ชาบูไต้หวัน
31,999.-

COUNTDOWN IN TAIWAN

TG043-ZGTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

ไปเคาท์ดาวน์ที่ไต้หวันกันเถอะ / บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในพัก 1 คืน / ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101 เมนูเด็ด Steamer Feast, ชาบูไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวฉลองปีใหม่สุดพิเศษ บินหรู อยู่ดี / พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ตึกไทเป 101 / ซีเหมินติง / อนุสรณ์สึานเจียงไคเช็ค / หมู่บ้านโรราณจิ่วเฟิ่น / เหย่หลิว / Mitsui Outlet Park
32,999.-

HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN

TG044-ZGTPE
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

เที่ยวฉลองปีใหม่สุดพิเศษ บินหรู อยู่ดี / พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ตึกไทเป 101 / ซีเหมินติง / อนุสรณ์สึานเจียงไคเช็ค / หมู่บ้านโรราณจิ่วเฟิ่น / เหย่หลิว / Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวัน,สัมผัสธรรมชาติที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / ช้อปสุดฟินที่ ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / เที่ยวสุดคุ้ม ตึก ไทเป 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / อุทยานเหย๋หลิว
17,900.-

ไต้หวัน ชิงจิ้ง ได้ใจ

CIM21-FMTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

สัมผัสธรรมชาติที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / ช้อปสุดฟินที่ ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / เที่ยวสุดคุ้ม ตึก ไทเป 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / อุทยานเหย๋หลิว

ทัวร์ไต้หวัน,นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี อุทยานอาลีซาน / ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / นมัสการเทพเจ้ากวนอู / อุทยานหินเหย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น / ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 / ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต MITSUI OUTLET PARK
17,900.-

Taiwan อาลีซาน ได้ใจ

CIM02-FMTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี อุทยานอาลีซาน / ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / นมัสการเทพเจ้ากวนอู / อุทยานหินเหย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น / ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 / ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ช้อปปิ้ง Duty Free, ซีเหมินติง / ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ฉือเฟิน (รวมค่าโคมลอย) / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
12,555.-

ไต้หวัน ปังเวอร์

CIM01-FMTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ช้อปปิ้ง Duty Free, ซีเหมินติง / ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ฉือเฟิน (รวมค่าโคมลอย) / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

ทั้งหมด 28 โปรแกรม : 2 หน้า