โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

เปิดอ่าน : 1770 ครั้ง
แชร์ไปยัง


เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้

รหัสทัวร์ : VZ001-TNSGN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 6,888.-
  •  เวียดนาม
  •   3วัน 2คืน
  •   VietJet Air

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

03-05 เมษายน 2562 8,999
10-12 เมษายน 2562 8,999
17-19 เมษายน 2562 6,888
24-26 เมษายน 2562 8,999
26-28 เมษายน 2562 9,999
08-10 พฤษภาคม 2562 8,999
10-12 พฤษภาคม 2562 9,999
15-17 พฤษภาคม 2562 8,999
17-19 พฤษภาคม 2562 9,999
22-24 พฤษภาคม 2562 8,999
24-26 พฤษภาคม 2562 9,999
08-10 มิถุนายน 2562 9,999
12-14 มิถุนายน 2562 8,999
14-16 มิถุนายน 2562 9,999
19-21 มิถุนายน 2562 8,999
24-26 มิถุนายน 2562 8,999
26-28 มิถุนายน 2562 8,999
03-05 กรกฎาคม 2562 8,999
08-10 กรกฎาคม 2562 8,999
10-12 กรกฎาคม 2562 8,999
20-22 กรกฎาคม 2562 9,999
22-24 กรกฎาคม 2562 8,999
24-26 กรกฎาคม 2562 8,999
31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 8,999
05-07 สิงหาคม 2562             8,999
07-09 สิงหาคม 2562 8,999
14-16 สิงหาคม 2562 8,999
17-19 สิงหาคม 2562 9,999
21-23 สิงหาคม 2562 8,999
28-30 สิงหาคม 2562 8,999
04-06 กันยายน 2562 8,999
11-13 กันยายน 2562 8,999
14-16 กันยายน 2562 9,999
20-22 กันยายน 2562 9,999