โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนาม,เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ 
สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว 
ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ 
นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด 
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!
7,999.-

ZSGN09
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!

ทัวร์เวียดนาม,เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ 
สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว 
ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ 
นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด
8,999.-

ZSGN09
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด

ทั้งหมด 2 โปรแกรม