โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บินหรู 
เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ และนั่งรถไฟชมทุ่งนาขั้นบันได 
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ และฮาลองบก
13,999.-

ZHAN06
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2563

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บินหรู เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ และนั่งรถไฟชมทุ่งนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ และฮาลองบก

ทัวร์เวียดนาม,นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน 
หลังคาแห่งอินโดจีน 
สุดฟินสัมผัสเมืองหนาว 2 คืนเต็มอิ่ม ซาปา 
ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์
12,999.-

ZHAN12
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน สุดฟินสัมผัสเมืองหนาว 2 คืนเต็มอิ่ม ซาปา ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนาม,สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 
นั่งรถไฟชมนาขึ้นบันได นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอกเขาฟานซิปัน 
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)
12,999.-

ZHAN11
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2563

สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา นั่งรถไฟชมนาขึ้นบันได นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอกเขาฟานซิปัน พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 
สัมผัสความโรแมนติกผ่านลมหนาว 
สูดอากาศบริสุทธิ์ไร่ชารูปหัวใจ 
สุดหวาดเสียวสะพานแก้วยาวที่สุดในเวียดนาม
8,999.-

ZHAN09
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติกผ่านลมหนาว สูดอากาศบริสุทธิ์ไร่ชารูปหัวใจ สุดหวาดเสียวสะพานแก้วยาวที่สุดในเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม, เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 
สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นสุดแสนโรแมนติกเมืองซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม 
รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
10,999.-

ZHAN08
ระยะเวลา
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2562

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นสุดแสนโรแมนติกเมืองซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนาม,เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ 
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา 
รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา
11,999.-

ZHAN07
ระยะเวลา
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2562

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา

ทัวร์เวียดนาม, เวียดนามเหนือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 
บินหรู เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ 
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ 
และนั่งรถไฟชมทุ่งนาขั้นบันได 
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ และฮาลองบก
13,999.-

ZHAN06
ระยะเวลา
เดินทาง
เม.ย.-ธ.ค. 2562

เวียดนามเหนือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บินหรู เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ และนั่งรถไฟชมทุ่งนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ และฮาลองบก

ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

VZ008-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
13,999.-

ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า

TG006-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2562

ทั้งหมด 9 โปรแกรม