โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

VZ008-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
13,999.-

ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า

TG006-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
7,989.-

ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

SL002-GSHAN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-พ.ย. 2562

ทั้งหมด 3 โปรแกรม