โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนาม,
8,999.-

ดานัง ฮอยอัน [เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์]

VZ024-ZGDAD
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
12,999.-

ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก สุดสวย บานาฮิลส์]

PG023-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
13,999.-

ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก หวานใจบาน่าฮิลส์]

PG022-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์]

VZ019-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทั้งหมด 4 โปรแกรม