โปรแกรมทัวร์เกาะฟู้โกว๊ก

ทัวร์เวียดนาม,กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ ตกปลาทะเล , ดำน้ำชมปะการัง / เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อนุสาวรีย์หมัด , คุกโบราณ , วัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก / ตื่นตาไปกับสวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Vinpearl Land / อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
11,899.-

เกาะฟูโก๊วก

PG001-CIPQC
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ ตกปลาทะเล , ดำน้ำชมปะการัง / เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อนุสาวรีย์หมัด , คุกโบราณ , วัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก / ตื่นตาไปกับสวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Vinpearl Land / อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus

ทัวร์เวียดนาม,นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูง, ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ, ชมเจดีย์ร้อยล้าน เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก, ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้, ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน
11,900.-

เกาะฟู้โกว๊ก..เวียดนามใต้

PG001-GHPQC
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูง, ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ, ชมเจดีย์ร้อยล้าน เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก, ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้, ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน

ทั้งหมด 2 โปรแกรม