โปรแกรมทัวร์


ทัวร์อินเดีย,ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชม CITY PALACE  อัคราฟอร์ท
15,900.-

BT-JAI01_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท

ทัวร์อินเดีย,เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์  หมู่บ้านนางสุชาดา
เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก
24,900.-

BT-GAY02_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก

ทัวร์อินเดีย,ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
17,900.-

BT-GAY01_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ทัวร์อินเดีย,พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT 
ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
22,900.-

BT-DEL02_TG
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์กัมพูชา,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12,900.-

REP02_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2563

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทัวร์กัมพูชา,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
10,900.-

REP01_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2563

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

ทัวร์ศรีลังกา,บินตรงสู่โคลัมโบ วัดคงคาราม
สักการะขอพรพระเขี้ยวแก้ว
10,900.-

BT-CMB03_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

บินตรงสู่โคลัมโบ วัดคงคาราม สักการะขอพรพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์ศรีลังกา,ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว
ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา
สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี
ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม
พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ
14,900.-

BT-CMB01_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ

ทัวร์อียิปต์,
36,900.-

BT-CAI02_MS
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

ทัวร์จอร์เจีย,สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน 
พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี
33,999.-

ZTBS01
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2563

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี

ทัวร์จีน,พิพิธภัณฑ์ทหารม้าจิ๋นซีฮองเต้ และพิพิธภัณฑ์ซีอาน 
ชมมรดกโลก และความอัศจรรย์วัดถ่ำหลงเหมิน 
ชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก และห่านปาใหญ่ 
สุดคุ้มนั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว
14,999.-

ZCGO01
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์ทหารม้าจิ๋นซีฮองเต้ และพิพิธภัณฑ์ซีอาน ชมมรดกโลก และความอัศจรรย์วัดถ่ำหลงเหมิน ชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก และห่านปาใหญ่ สุดคุ้มนั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่งรถไฟโบราณ 
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น 89
27,878.-

ZTPE36
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2562

เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น 89

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวันจัดเต็ม บินเช้า-กลับดึก 
นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสธรรมชาติของไทเป 
ชมวิวตึกไทเป101 ชั้น 89 
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020
31,878.-

ZTPE35
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2562

เที่ยวไต้หวันจัดเต็ม บินเช้า-กลับดึก นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสธรรมชาติของไทเป ชมวิวตึกไทเป101 ชั้น 89 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต 
เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
12,878.-

ZTPE41
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-พ.ค. 2563

เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน,บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน 
เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
14,878.-

ZTPE11
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป

ทั้งหมด 205 โปรแกรม : 14 หน้า