โปรแกรมทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

VZ008-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
7,999.-

ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ฟ้าจรดทราย]

VZ007-ZGSGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
8,999.-

ดานัง ฮอยอัน [เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์]

VZ024-ZGDAD
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
12,999.-

ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก สุดสวย บานาฮิลส์]

PG023-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
13,999.-

ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก หวานใจบาน่าฮิลส์]

PG022-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
13,999.-

ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า

TG006-ZGHAN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม...บานาฮิลส์]

VZ019-ZGDAD
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
10,999.-

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ [เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง]

VZ006-ZGSGN
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
7,989.-

ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

SL002-GSHAN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-พ.ย. 2562

ทัวร์เวียดนาม,
6,888.-

เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้

VZ001-TNSGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
เม.ย.-ก.ย. 2562

ทั้งหมด 10 โปรแกรม : 1 หน้า