โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1133 ครั้ง
แชร์ไปยัง


รหัสทัวร์ : ZICN27

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวยที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ตะลุยสวนฮานึลปาร์ค เดินเก๋ท่ามกลางบรรยากาศดอกหญ้าบาน โรแมนติคไปกับเกาะนามิ
 •  เริ่มต้น 15,999.-
 •  เกาหลี
 •  
 •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

01 – 06 ตุลาคม 2562 16,999
02 – 07 ตุลาคม 2562 17,999
03 – 08 ตุลาคม 2562 17,999
04 – 09 ตุลาคม 2562 17,999
05 – 10 ตุลาคม 2562 16,999
06 – 11 ตุลาคม 2562 15,999
07 – 12 ตุลาคม 2562 15,999
08 – 13 ตุลาคม 2562 16,999
09 – 14 ตุลาคม 2562 18,999
10 – 15 ตุลาคม 2562 18,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 18,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 17,999
13 – 18 ตุลาคม 2562 16,999
14 – 19 ตุลาคม 2562 15,999
15 – 20 ตุลาคม 2562 16,999
16 – 21 ตุลาคม 2562 17,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 17,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 17,999
20 – 25 ตุลาคม 2562 17,999
21 – 26 ตุลาคม 2562 17,999
22 – 27 ตุลาคม 2562 17,999
23 – 28 ตุลาคม 2562 17,999
24 – 29 ตุลาคม 2562 17,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 17,999


  ทัวร์ประเทศอื่นๆ

  เริ่มต้น 32,999.-
  ระยะเวลา
  เดินทาง ธ.ค. 2563

  เริ่มต้น 13,900.-
  ระยะเวลา
  เดินทาง พ.ย.-มิ.ย. 2563