โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1880 ครั้ง
แชร์ไปยัง


KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก

รหัสทัวร์ : XJ039-GSICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  เกาหลี
  •   6วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

01 – 06 พฤษภาคม 2562 17,999
02 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999
08 – 13 พฤษภาคม 2562 16,999
09 – 14 พฤษภาคม 2562 17,999
15 – 20 พฤษภาคม 2562 17,999
16 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999
17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999
18 – 23 พฤษภาคม 2562 17,999
22 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999
23 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999
05 – 10 มิถุนายน 2562 13,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 14,999
12 – 17 มิถุนายน 2562 14,999
13 – 18 มิถุนายน 2562 14,999
19 – 24 มิถุนายน 2562 14,999
20 – 25 มิถุนายน 2562 14,999
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999
03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999
04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999
10 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999
11 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999
16 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999
17 – 22 กรกฎาคม 2562 15,999
18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999
24 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999
26 – 31 กรกฎาคม 2562 16,999
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 17,999
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 15,999
01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999
06 – 11 สิงหาคม 2562 15,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 17,999
08 – 13 สิงหาคม 2562 15,999
09 – 14 สิงหาคม 2562 17,999
14 – 19 สิงหาคม 2562 15,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 15,999
21 – 26 สิงหาคม 2562 15,999
22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999
04 – 09 กันยายน 2562 14,999
05 – 10 กันยายน 2562 14,999
11 – 16 กันยายน 2562 14,999
12 – 17 กันยายน 2562 14,999
18 – 23 กันยายน 2562 14,999
19 – 24 กันยายน 2562 14,999
25 – 30 กันยายน 2562 14,999
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999