โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1977 ครั้ง
แชร์ไปยัง


KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ

รหัสทัวร์ : XJ038-GSICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 12,999.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

01 – 05 พฤษภาคม 62 17,999
02 – 06 พฤษภาคม 62 15,999
03 – 07 พฤษภาคม 62 15,999
04 – 08 พฤษภาคม 62 15,999
05 – 09 พฤษภาคม 62 14,999
08 – 12 พฤษภาคม 62 16,999
09 – 13 พฤษภาคม 62 16,999
10 – 14 พฤษภาคม 62 15,999
11 – 15 พฤษภาคม 62 15,999
12 – 16 พฤษภาคม 62 14,999
13 – 17 พฤษภาคม 62 14,999
14 – 18 พฤษภาคม 62 14,999
15 – 19 พฤษภาคม 62 14,999
16 – 20 พฤษภาคม 62 17,999
17 – 21 พฤษภาคม 62 16,999
18 – 22 พฤษภาคม 62 17,999
19 – 23 พฤษภาคม 62 14,999
20 – 24 พฤษภาคม 62 14,999
21 – 25 พฤษภาคม 62 14,999
22 – 26 พฤษภาคม 62 14,999
23 – 27 พฤษภาคม 62 15,999
24 – 28 พฤษภาคม 62 15,999
25 – 29 พฤษภาคม 62 15,999
26 – 30 พฤษภาคม 62 14,999
27 – 31 พฤษภาคม 62 14,999
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 12,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999