โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 2226 ครั้ง
แชร์ไปยัง


KOREA CHERRY BLOSSOM 2019

รหัสทัวร์ : XJ029-GSICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 14,999.-
  •  เกาหลี
  •   6วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

01 – 06 มีนาคม 2562 15,999
02 – 07 มีนาคม 2562 15,999
05 – 10 มีนาคม 2562 16,999
06 – 11 มีนาคม 2562 16,999
07 – 12 มีนาคม 2562 14,999
08 – 13 มีนาคม 2562 15,999
09 – 14 มีนาคม 2562 15,999
12 – 17 มีนาคม 2562 16,999
13 – 18 มีนาคม 2562 16,999
14 – 19 มีนาคม 2562 15,999
15 – 20 มีนาคม 2562 15,999
16 – 21 มีนาคม 2562 15,999
19 – 24 มีนาคม 2562 16,999
20 – 25 มีนาคม 2562 16,999
21 – 26 มีนาคม 2562 15,999
22 – 27 มีนาคม 2562 15,999
23 – 28 มีนาคม 2562 15,999
26 – 31 มีนาคม 2562 16,999
27 มี .ค. – 01 เม.ย. 62 16,999
28 มี .ค. – 02 เม.ย. 62 15,999
29 มี .ค. – 03 เม.ย. 62 15,999
02 – 07 เมษายน 2562 19,999
03 – 08 เมษายน 2562 19,999
04 – 09 เมษายน 2562 19,999
06 – 11 เมษายน 2562 18,999
07 – 12 เมษายน 2562 18,999
15 – 20 เมษายน 2562 18,999
18 – 23 เมษายน 2562 18,999
19 – 24 เมษายน 2562 18,999
23 – 28 เมษายน 2562 18,999
24 – 29 เมษายน 2562 18,999
25 – 30 เมษายน 2562 18,999
27 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 19,999