โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 819 ครั้ง

JEJU SPECIAL WINTER

รหัสทัวร์ : ZE001-TWCJU

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / สวนส้มไร้เมล็ด / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
  •  เริ่มต้น 12,100.-
  •  เกาหลี
  •   4วัน 2คืน
  •   Eastar Jet
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชจู ประเทศเกาหลีใต้
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้
- บริการอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
- ไร่ชาโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง
- สวนส้มไร้เมล็ด ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่ เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ
- แวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
- ภูเขาซองอัค เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก 1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล
- บริการอาหารค่ำ เมนูซัมกย็อบซัล
- พักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง
- ชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แทจีพลูแบ็ก
- เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ซองอึบ หมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง
- พิพิธภัณฑ์แฮนยอ พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่
- ชายหาด วอลจองรี เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับ
- บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู
- พักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู
- ชมร้านสมุนไพร
- ช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
- บริการอาหารกลางวัน เมนู พลุโกกิ
- ศูนย์โสม
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี
- ช้อปปิ้งที่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 12 มกราคม 2562 12,400
10 - 13 มกราคม 2562 12,700
11 - 14 มกราคม 2562 12,700
12 - 15 มกราคม 2562 12,400
13 - 16 มกราคม 2562 12,100
14 - 17 มกราคม 2562 12,100
15 - 18 มกราคม 2562 12,100
16 - 19 มกราคม 2562 12,400
17 - 20 มกราคม 2562 12,700
18 - 21 มกราคม 2562 12,700
19 - 22 มกราคม 2562 12,400
20 - 23 มกราคม 2562 12,100
21 - 24 มกราคม 2562 12,100
22 - 25 มกราคม 2562 12,100
23 - 26 มกราคม 2562 12,400
24 - 27 มกราคม 2562 12,700
25 - 28 มกราคม 2562 12,700
26 - 29 มกราคม 2562 12,400
27 - 30 มกราคม 2562 12,100
28 - 31 มกราคม 2562 12,100
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 12,100
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 12,400
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 12,700
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2562 13,700
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 13,700
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,700
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 12,400
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 12,100
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 12,100
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 12,400
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 12,700