โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1604 ครั้ง

ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง

รหัสทัวร์ : XJ001-TNICN

โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ / ถนนยออิโด ชมเทศกาลดอกซากุระบาน / ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ / พิเศษ !! สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  •  เริ่มต้น 12,888.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
- บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบุลโกกิ
- พักที่ โรงแรม NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไร่สตรอว์เบอร์รี่
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี
- ชมถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือถนนยออิโด
- ช้อปปิ้งที่ตลาดทงแดมุน
- บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำบิบิมบับ
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศูนย์โสม
- ชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
- พระราชวังถ็อกซูกุง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ่นโสม
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี
- ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศูนย์สมุนไพร
- ชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส
- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
- ช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 05 มีนาคม 2562 14,888
02 - 06 มีนาคม 2562 14,888
03 - 07 มีนาคม 2562 14,888
04 - 08 มีนาคม 2562 12,888
05 - 09 มีนาคม 2562 14,888
06 - 10 มีนาคม 2562 14,888
07 - 11 มีนาคม 2562 14,888
08 - 12 มีนาคม 2562 14,888
09 - 13 มีนาคม 2562 14,888
10 - 14 มีนาคม 2562 14,888
11 - 15 มีนาคม 2562 13,888
12 - 16 มีนาคม 2562 14,888
13 - 17 มีนาคม 2562 14,888
14 - 18 มีนาคม 2562 14,888
15 - 19 มีนาคม 2562 14,888
16 - 20 มีนาคม 2562 14,888
17 - 21 มีนาคม 2562 14,888
18 - 22 มีนาคม 2562 14,888
19 - 23 มีนาคม 2562 14,888
20 - 24 มีนาคม 2562 14,888
21 - 25 มีนาคม 2562 14,888
22 - 26 มีนาคม 2562 14,888
23 - 27 มีนาคม 2562 14,888
24 - 28 มีนาคม 2562 14,888
25 - 29 มีนาคม 2562 14,888
26 - 30 มีนาคม 2562 14,888
27 - 31 มีนาคม 2562 14,888
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 16,888
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 16,888
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 16,888