โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1233 ครั้ง

EASY KOREA LANLA SPRING

รหัสทัวร์ : XJ008-CUICN

เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก Walmi theme park, Everland / พระราชวังเคียงบ็อค+ใส่ชุดฮันบกเข้าวัง / ช้อปปิ้ง 3 ตลาดเมียงดง, ทงแดมุน, อีแด / หมู่บ้านเทพนิยาย / คล้องกุณแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์
  •  เริ่มต้น 15,900.-
  •  เกาหลี
  •   6วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

- เหิรฟ้าสู่กรุงโซล
- ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
- เดินทางสู่ Wolmi Theme Park เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอินชอน อยู่ริมทะเลบนเกาะวอลมิ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำ
- ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
- ไชน่าทาวน์ 
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู Bibimbab หรือ บีบิมบับ + ชาบูชาบูสุกี้
- เดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ชม LED ROSE GARDEN ให้ได้ชมกันด้วย กับดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง
- พักที่ CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เพลิดเพลินกับเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี
- พักที่ CIEL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์โสมรัฐบาล
- ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
- พระราชวังเคียงบ็อค ใส่ชุดฮันบก เข้าชมพระราชวัง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
- เดินชมคลองชองเกชอน
- โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซันทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์เครื่องสำอาง
- ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
- โรงงานสาหร่าย
- เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก
- ช้อปปิ้งย่านอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
- ถ่ายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี
- แวะซื้อของซุปเปอร์มาเก็ตละลาลเงินวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 08 มีนาคม 2562 15,900
05 - 10 มีนาคม 2562 15,900
06 - 11 มีนาคม 2562 16,900
09 - 14 มีนาคม 2562 16,900
13 - 18 มีนาคม 2562 16,900
14 - 19 มีนาคม 2562 16,900
15 - 20 มีนาคม 2562 16,900
20 - 25 มีนาคม 2562 16,900
22 - 27 มีนาคม 2562 16,900
23 - 28 มีนาคม 2562 16,900
24 - 29 มีนาคม 2562 16,900
26 - 31 มีนาคม 2562 16,900