โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1307 ครั้ง

KOREA BEAUTY ART

รหัสทัวร์ : TG010-ZGICN

ถ่ายรูปสุดชิคกับ Anyang Art Park / ชมเมืองจำลองรอบโลกที่ Bucheon Aiins World / Everland / พระราชวังเคียงบกกุง / ตลาดเมียงดง / ช้อปปิ้งเมียงดง / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี
  •  เริ่มต้น 19,999.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- บริการอาหารบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือกเดินแบบฟูลออฟชั่น!! อาทิ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อข้ามไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake
- เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- สวมใส่ชุดประจำชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก
- บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลี
- เดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้
- บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
- แวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET
- ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
- บริการอาหารกลางวัน เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ
- ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเคียงบกกุง
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล
- เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านเมียงดง
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระเต็มวันให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ หมู่บ้านบุคชอนฮันอก, คลองชองเกชอน, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, ย่านเมียงดง, ย่านฮงแด
- อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง
- ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
- บริการอาหารกลางวัน เมนูบลูโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี
- เที่ยวรอบโลกกับเมืองจำลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแต่ละนั้นจะแบ่งไปต่างๆ ตามทวีปต่างๆ
- ช้อปปิ้งที่ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
- เพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 05 มีนาคม 2562 20,999
06 - 10 มีนาคม 2562 20,999
07 - 11 มีนาคม 2562 20,999
08 - 12 มีนาคม 2562 20,999
13 - 17 มีนาคม 2562 20,999
14 - 18 มีนาคม 2562 20,999
15 - 19 มีนาคม 2562 20,999
20 - 24 มีนาคม 2562 20,999
21 - 25 มีนาคม 2562 20,999
22 - 26 มีนาคม 2562 20,999
27 - 31 มีนาคม 2562 20,999
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 20,999
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 20,999
22 - 26 พฤษภาคม 2562 19,999
23 - 27 พฤษภาคม 2562 19,999
24 - 28 พฤษภาคม 2562 19,999
29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 19,999
30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 19,999
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2562 19,999
05 - 09 มิถุนายน 2562 19,999
07 - 11 มิถุนายน 2562 19,999
12 - 16 มิถุนายน 2562 19,999
14 - 18 มิถุนายน 2562 19,999