โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1404 ครั้ง

KOREA CHERRY SWEET

รหัสทัวร์ : TG008-ZGICN

โรแมนติคไปกับเทศกาลซากุระบาน ณ ยออิโด / สวนสนุก Everland / พระราชวังเคียงบ๊อกกุง / ถนนยออิโด / ตลาดเมียงดง / โซลทาวเวอร์ / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง BBQ สไตล์เกาหลี
  •  เริ่มต้น 19,999.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 4คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- บริการอาหารบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- บริการอาหารว่าง คิมบับ และนมกล้วย
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล
- แวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย
- บริการอาหารกลางวัน เมนูไก่ตุ๋นโสม
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้
- บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ผ่านชมความงามของ ดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด
- ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร
- เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
- บริการอาหารกลางวัน เมนูบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ
- เดินทางไป โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซันทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
- เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านเมียงดง
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระเต็มวันให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ หมู่บ้านบุคชอนฮันอก, คลองชองเกชอน, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, ย่านเมียงดง, ย่านฮงแด
- อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
- โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
- บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี
- ชมความงามของดอกจินดัลแรที่ WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ทั่วทั้งเกาหลีกำลังบานสะพรั่งชูช่อสวยงามไม่แพ้ดอกซากุระ เทศกาลดอกจินดัลแร
- เพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารบนเครื่อง

- เดินทางกลับถึงประเทศไทยา โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดกเดินทาง ราคา
01 - 05 เมษายน 2562 19,999
02 - 06 เมษายน 2562 20,999
03 - 07 เมษายน 2562 20,999
07 - 11 เมษายน 2562 25,999
08 - 12 เมษายน 2562 25,999
09 - 13 เมษายน 2562 25,999
15 - 19 เมษายน 2562 20,999
16 - 20 เมษายน 2562 20,999
21 - 25 เมษายน 2562 20,999
22 - 26 เมษายน 2562 20,999
23 - 27 เมษายน 2562 20,999