โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 818 ครั้ง

HI KOREA ICE FISHING 2019

รหัสทัวร์ : LJP44-HNICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เกาะนามิ / เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง / ไร่สตรอเบอรี่ / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / พระราชวังถ๊อกซูกุง / โซลทาวเวอร์
  •  เริ่มต้น 16,900.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Jin Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

- เดินทางถึงสนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
- เกาะนามิ
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูทัคคัลบี
- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา และอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณงาน
- รับประทานอาหารค่ำ บุลโกกิ
- พักที่ PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคัลบี
- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- สวมชุดฮันบก ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ
- เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง
- เข้าชมศูนย์โสม
- รับประทานอาหารเย็น เมนู บีบิมบับ
- พักที่ โรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมน้ำมันสนเข็มแดง
- ชมความสวยงามของพระราชวังถ๊อกซูกุง
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมกเยทัง
- โรงงานพลอยสีม่วง
- โซลทาวเวอร์ Seoul Tower
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- เดินช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและ สถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบำรุงตับ
- ช็อปปิ้งต่อที่ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก
- ละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 - 11 มกราคม 2562 16,900
08 - 12 มกราคม 2562 17,900
09 - 13 มกราคม 2562 17,900
10 - 14 มกราคม 2562 18,900
11 - 15 มกราคม 2562 18,900
12 - 16 มกราคม 2562 17,900
13 - 17 มกราคม 2562 16,900
14 - 18 มกราคม 2562 17,900
15 - 19 มกราคม 2562 17,900
17 - 21 มกราคม 2562 18,900
18 - 22 มกราคม 2562 18,900
19 - 23 มกราคม 2562 18,900
20 - 24 มกราคม 2562 17,900
21 - 25 มกราคม 2562 16,900
22 - 26 มกราคม 2562 17,900
23 - 27 มกราคม 2562 17,900
25 - 29 มกราคม 2562 18,900
26 - 30 มกราคม 2562 17,900