โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1337 ครั้ง

HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ

รหัสทัวร์ : XX0P2-HNICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สัมผัสอากาศหนาว พร้อมเล่นสกี สนุกสุดเหวี่ยง / ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ / ชิมไวน์องุ่น / หมู่บ้านเทพนิยาย / ย่านฮิปสเตอร์ อิกซอนดง
  •  เริ่มต้น 10,900.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Jin Air/T'way Air/Jeju Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
- ผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง
- ลิ้มรสผลสดในบรรยากาศ ไร่สตรอเบอรี่
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเช็ตปลาย่าง
- ไร่องุ่น ซันมอรู
- สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูทัคคัลบี
- พักที่ NEW M HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
- รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
- เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ
- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
- เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค
- รับประทานอาหารค่ำ พุลโกกี
- พักที่ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์โสม
- น้ำมันสนเข็มแดง
- รับประทานอาหารกลางวันไก่ตุ๋นโสม
- พระราชวังชางด๊อกกุง
- ชมสถานที่ยอดฮิตแห่งใหม่ ของหนุ่มสาวเกาหลีในขณะนี้ นั่นคือ ย่านอิกซอนดง
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี
- รับประทานอาหารค่ำ จิมดัก
- ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล
- พักที่ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง 
- ช้อปปิ้งต่อที่ ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
- รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ
- แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล
- หมู่บ้านเทพนิยาย
- ละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน
- เดินทางกลังสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 12 พฤศจิกายน 2561 16,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2561 16,900
01 - 05 ธันวาคม 2561 18,900
02 - 06 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶0̶0̶  14,900
03 - 07 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶0̶0̶  14,900
04 - 08 ธันวาคม 2561  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  14,900
05 - 09 ธันวาคม 2561 18,900
06 - 10 ธันวาคม 2561 19,900
07 - 11 ธันวาคม 2561 19,900
08 - 12 ธันวาคม 2561  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  12,900
09 - 13 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶0̶0̶  12,900
10 - 14 ธันวาคม 2561  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  12,900
11 - 15 ธันวาคม 2561  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  12,900
12 - 16 ธันวาคม 2561 18,900
13 - 17 ธันวาคม 2561  ̶1̶9̶,̶9̶0̶0̶  10,900
14 - 18 ธันวาคม 2561  ̶1̶9̶,̶9̶0̶0̶  10,900
15 - 19 ธันวาคม 2561  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  10,900
16 - 20 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶0̶0̶  10,900
17 - 21 ธันวาคม 2561 18,900
18 - 22 ธันวาคม 2561 18,900
19 - 23 ธันวาคม 2561 18,900
20 - 24 ธันวาคม 2561 19,900
21 - 25 ธันวาคม 2561 19,900
23 - 27 ธันวาคม 2561 18,900
24 - 28 ธันวาคม 2561 17,900
25 - 29 ธันวาคม 2561 18,900
26 - 30 ธันวาคม 2561 18,900
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 20,900
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 20,900
02 - 06 มกราคม 2562 18,900
04 - 08 มกราคม 2562 18,900
06 - 10 มกราคม 2562 17,900
08 - 12 มกราคม 2562 17,900
10 - 14 มกราคม 2562 18,900
12 - 16 มกราคม 2562 17,900
13 - 17 มกราคม 2562 15,900
14 - 18 มกราคม 2562 17,900
16 - 20 มกราคม 2562 18,900
18 - 22 มกราคม 2562 18,900
20 - 24 มกราคม 2562 17,900
21 - 25 มกราคม 2562 15,900
22 - 26 มกราคม 2562 17,900
24 - 28 มกราคม 2562 18,900
26 - 30 มกราคม 2562 17,900
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 17,900
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 18,900
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 17,900
28 ก.พ - 04 มี.ค. 2562 18,900