โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1473 ครั้ง

EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD

รหัสทัวร์ : XJ007-CUICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ไร่สตอเบอรี่ / เล่นสกี / ลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน) / พระราชวังชางด๊อกกุง / ใส่ชุดฮันบกเข้าพระราชวัง / มหาวิทยาลัยอีฮวา / ช้อปปิ้ง : เมียงดง อีแด
  •  เริ่มต้น 15,900.-
  •  เกาหลี
  •   6วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 06 ธันวาคม 2561 วันพ่อ  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  16,900
05 - 10 ธันวาคม 2561 วันพ่อ  ̶1̶8̶,̶9̶0̶0̶  12,900
06 - 11 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶0̶0̶  12,900
12 - 17 ธันวาคม 2561 17,900
19 - 24 ธันวาคม 2561 17,900
09 - 14 มกราคม 2562 16,900
16 - 21 มกราคม 2562 16,900
23 - 28 มกราคม 2562 16,900
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 16,900
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 16,900
02 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
03 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
06 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
10 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 16,900
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
24 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 16,900
27 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 16,900
28 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 15,900