โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1245 ครั้ง

KOREA ICE FISHING 2019

รหัสทัวร์ : XJ019-GSICN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว, เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี, สนุกสนานที่สวนสนุกขึ้นชื่อ LOTTE WORLD, ชิมสตรอเบอร์รี่ ฉ่ำ สุดฟิน สดๆจากไร่, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ทานไม่อั้น, หมู่บ้านบุกชอนฮันอก, พระราชวังถ็อกซูกุง, ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
  •  เริ่มต้น 14,900.-
  •  เกาหลี
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ พิเศษ!! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี
- พักที่ NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สนุกสนานกับการเล่นสกี ที่ลานสกี OAK VALLEY SKI RESORT / BEARTOWN SKI RESORT
- เพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำจากไร่
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
- สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก
- พักที่ GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
- พระราชวังถ็อกซูกุง
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
- หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
- ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ ฟรี
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 07 มกราคม 2562 17,900
04 – 08 มกราคม 2562 17,900
05 – 09 มกราคม 2562 17,900
06 – 10 มกราคม 2562 16,900
07 – 11 มกราคม 2562 14,900
08 – 12 มกราคม 2562 16,900
09 – 13 มกราคม 2562 17,900
10 – 14 มกราคม 2562 17,900
11 – 15 มกราคม 2562 17,900
12 – 16 มกราคม 2562 17,900
13 – 17 มกราคม 2562 16,900
14 – 18 มกราคม 2562 16,900
15 – 19 มกราคม 2562 16,900
16 – 20 มกราคม 2562 17,900
17 – 21 มกราคม 2562 17,900
18 – 22 มกราคม 2562 17,900
19 – 23 มกราคม 2562 17,900
20 – 24 มกราคม 2562 16,900
21 – 25 มกราคม 2562 16,900
22 – 26 มกราคม 2562 16,900
23 – 27 มกราคม 2562 17,900
24 – 28 มกราคม 2562 17,900
25 – 29 มกราคม 2562 17,900
26 – 30 มกราคม 2562 17,900
27 – 31 มกราคม 2562 16,900
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 16,900
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 16,900
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 17,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 17,900
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
09 -13 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 17,900
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 16,900
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 16,900
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 16,900
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 17,900
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 17,900