โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เปิดอ่าน : 1531 ครั้ง

BUSAN PLUS + JOY SPRING

รหัสทัวร์ : ZE001-TWPUS

นั่งกระเช้าลอยฟ้า / เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า / ตลาดปลาจุนกัง / สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน / วัดแฮดง ยงกุงซา / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง / ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ / เอเปค เฮ้าส์ / จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด / ปูซานทาวเวอร์ / ดาวทาวน์ / ร้านสมุนไพร / ร้านละลายเงินวอน / ศูนย์โสม / หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / ดิวตี้ฟรี
  •  เริ่มต้น 15,900.-
  •  เกาหลี
  •   4วัน 2คืน
  •   Eastar Jet/Jeju Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

- เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ชม Cheomseongdae Observatory ตั้งอยู่ที่เมืองเคียงจู โดย หอดูดาวชมซงแด เป็นหอดูดาวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีมีอายุกว่า 1,400 ปี
- ชมสุสานกษัตริย์แนมุล พระเจ้าแนมุลเป็นพระราชาองค์ที่ 17 แห่งราชวงศ์ชิลลา
- ชมพระราชวัง Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็นที่ตั้งของพระราชวังรอง และเป็นห้องจัดเลี่ยงสำหรับงานสำคัญต่างๆของกษัตริย์และขุนนาง
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ชาบู ชาบู
- ชม Gyeongju National Museum พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู นับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองเคียงจูไว้จำนวนมากที่สุด
- เดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักร ที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซาน
- ช้อปปิ้ง Lotte Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า  และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์ 

- บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล
- พักที่ The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางต่อที่ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
- นมัสการพระที่วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี
- เดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือเรียกว่า ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส รัฐบาลเกาหลีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก
- บริการอาหารกลางวัน เมนู ซีฟู๊ดนึ่ง
- ชมสะพานเดินทะเล หรือ Sky Walkway อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่  สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศา
- ชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- เดินทางสู่ดาวทาวน์ปูซาน  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง
- บริการอาหารค่ำ เมนู พลุโกกิ
- พักที่ The Mark Haeundae  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- แวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
- ชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่
- บริการอาหารกลางวันเมนู ทัคคาลบี้
ศูนย์โสม ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก

- ชมร้านสมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตแข็งแรงขึ้น
- เดินทางสู่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 มีนาคม 2562 15,900
02 - 05 มีนาคม 2562 15,600
03 - 06 มีนาคม 2562 15,300
04 - 07 มีนาคม 2562 15,300
05 - 08 มีนาคม 2562 15,300
06 - 09 มีนาคม 2562 15,600
07 - 10 มีนาคม 2562 15,900
08 - 11 มีนาคม 2562 15,900
09 - 12 มีนาคม 2562 15,600
10 - 13 มีนาคม 2562 15,300
11 - 14 มีนาคม 2562 15,300
12 - 15 มีนาคม 2562 15,300
13 - 16 มีนาคม 2562 15,600
14 - 17 มีนาคม 2562 15,900
15 - 18 มีนาคม 2562 15,900
17 - 20 มีนาคม 2562 15,300
16 - 19 มีนาคม 2562 15,600
18 - 21 มีนาคม 2562 15,300
19 - 22 มีนาคม 2562 15,300
20 - 23 มีนาคม 2562 15,600
21 - 24 มีนาคม 2562 15,900
22 - 25 มีนาคม 2562 15,900
23 - 26 มีนาคม 2562 15,600
24 - 27 มีนาคม 2562 15,300
25 - 28 มีนาคม 2562 15,600
26 - 29 มีนาคม 2562 15,900
11 - 14 เมษายน 2562 20,900
12 - 15 เมษายน 2562 22,900
13 - 16 เมษายน 2562 22,900
14 - 17 เมษายน 2562 19,900
15 - 18 เมษายน 2562 16,600
16 - 19 เมษายน 2562 15,300
17 - 20 เมษายน 2562 15,600
18 - 21 เมษายน 2562 15,900
19 - 22 เมษายน 2562 15,900
20 - 23 เมษายน 2562 15,600
21 - 24 เมษายน 2562 15,300
22 - 25 เมษายน 2562 15,300
23 - 26 เมษายน 2562 15,300
24 - 27 เมษายน 2562 15,600
25 - 28 เมษายน 2562 15,900
26 - 29 เมษายน 2562 15,900
27 - 30 เมษายน 2562 15,600
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 15,300
29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 15,600
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2562 15,600
01 - 04 พฤษภาคม 2562 15,600
02 - 05 พฤษภาคม 2562 15,900
03 - 06 พฤษภาคม 2562 15,900
04 - 07 พฤษภาคม 2562 15,600
05 - 08 พฤษภาคม 2562 15,300
06 - 09 พฤษภาคม 2562 15,300
07 - 10 พฤษภาคม 2562 15,300
08 - 11 พฤษภาคม 2562 15,600
09 - 12 พฤษภาคม 2562 15,900
10 - 13 พฤษภาคม 2562 15,900
11 - 14 พฤษภาคม 2561 15,600
12 - 15 พฤษภาคม 2562 15,300
13 - 16 พฤษภาคม 2562 15,300
14 - 17 พฤษภาคม 2562 15,300
15 - 18 พฤษภาคม 2562 16,600
16 - 19 พฤษภาคม 2562 16,900
17 - 20 พฤษภาคม 2562 19,900
18 - 21 พฤษภาคม 2561 15,600
19 - 22 พฤษภาคม 2562 15,600
20 - 23 พฤษภาคม 2562 15,300
21 - 24 พฤษภาคม 2562 15,300
22 - 25 พฤษภาคม 2562 15,600
23 - 26 พฤษภาคม 2562 15,900
24 - 27 พฤษภาคม 2562 15,900
25 - 28 พฤษภาคม 2562 15,600
26 - 29 พฤษภาคม 2562 15,300
27 - 30 พฤษภาคม 2562 15,300
28 - 31 พฤษภาคม 2562 15,300
29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 15,600
30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 15,900
31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 15,900