โปรแกรมทัวร์ปูซาน

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเพลินๆ เยือนเมืองแห่งสีสันตะวันออก 
ชมซานโตรินีเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สักการะขอพรวัดแฮดงยงกุกซา 
ชมโบสถ์คาทอลิคโดดเด่นริมทะเล 
นั่งกระเช้าขึ้นเขาอัพซานชมวิวเมืองแดกู เ
สียวสะท้าน! ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด 
สุดมันส์สวนสนุก E-WORLD ถนนศิลปะสุดชิคคิมกวานซอก
23,999.-

ZPUS01
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

เที่ยวเพลินๆ เยือนเมืองแห่งสีสันตะวันออก ชมซานโตรินีเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สักการะขอพรวัดแฮดงยงกุกซา ชมโบสถ์คาทอลิคโดดเด่นริมทะเล นั่งกระเช้าขึ้นเขาอัพซานชมวิวเมืองแดกู เ สียวสะท้าน! ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สุดมันส์สวนสนุก E-WORLD ถนนศิลปะสุดชิคคิมกวานซอก

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง!! เยือนมรดกโลกเมืองเคียงจู 
เที่ยวซานโตรินี่แห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าสีชมพูสุดชิค 
ขึ้นกระเช้าชมวิวบนอุทยานพัลกงซาน 
ดื่มดำกับวิวเมืองแทกูบน 83 ทาวเวอร์
17,999.-

ZDAE01
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-พ.ย. 2562

เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง!! เยือนมรดกโลกเมืองเคียงจู เที่ยวซานโตรินี่แห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าสีชมพูสุดชิค ขึ้นกระเช้าชมวิวบนอุทยานพัลกงซาน ดื่มดำกับวิวเมืองแทกูบน 83 ทาวเวอร์

ทั้งหมด 2 โปรแกรม