โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

เปิดอ่าน : 1698 ครั้ง
แชร์ไปยัง


HONGKONG SHENZHEN

รหัสทัวร์ : TG001-TKHKG

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 10,999.-
  •  ฮ่องกง
  •   3วัน 2คืน
  •   Thai Airways

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง :
เดือน เมษายน           2562           25-27 / 26-28
เดือน พฤษภาคม      2562           02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 /
23-25 / 24-26 / 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. / 31 พ.ค. – 02 มิ.ย.
เดือน มิถุนายน         2562            06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 /
28-30
เดือน กรกฎาคม       2562            04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 /
25-27 / 26-28 / 27-29
เดือน สิงหาคม         2562            01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 15-17 / 16-18 /
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย.
เดือน กันยายน         2562           05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 / 26-28 /
27-29