โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง, วัดอาม่า / โบสถ์เซนต์ปอล / เวเนเชี่ยน / แก้ชงวัดแชกงหมิว / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay / ช้อปปิ้งถนนนาธาน, หล่อหวู่ / The Parisian / โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน / ทานอาหารมื้อพิเสษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง
14,999.-

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

 
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มี.ค.-ต.ค. 2561

วัดอาม่า / โบสถ์เซนต์ปอล / เวเนเชี่ยน / แก้ชงวัดแชกงหมิว / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay / ช้อปปิ้งถนนนาธาน, หล่อหวู่ / The Parisian / โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน / ทานอาหารมื้อพิเสษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง

ทัวร์ฮ่องกง,ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด, วัดเจ้าแม่ทับทิม, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดซีหลิน, เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง, ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย
9,999.-

Hongkong ไหว้พระ 5 วัด

CX022-ZGHKG
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ต.ค. 2561

ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด, วัดเจ้าแม่ทับทิม, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดซีหลิน, เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง, ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง,ไหว้พระขอพร วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งตลาดดังฝั่งจีน ก๊กเป๋ย, ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove, พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป
8,999.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น

EK001-BIHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-พ.ย. 2561

ไหว้พระขอพร วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งตลาดดังฝั่งจีน ก๊กเป๋ย, ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove, พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

ทัวร์ฮ่องกง,สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง, นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony of Lights, วิคติเรียพีค, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, A Symphony of lights, กระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และถนนนาธาน
15,999.-

ฮ่องกง นองปิง

HX004-ZGHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง, นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony of Lights, วิคติเรียพีค, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, A Symphony of lights, กระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง,ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights, นั่งรถรางพีคแทรม, เที่ยวดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน, นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา, วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน, City Gate Outlets, รีพลัสเบย์, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
19,999.-

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

HX005-ZGHKG
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2561

ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights, นั่งรถรางพีคแทรม, เที่ยวดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน, นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา, วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน, City Gate Outlets, รีพลัสเบย์, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง,เต็มอิ่มดิสนี่ย์แลนด์, พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Mangrove Groove, ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน, หมุนกังหัน แก้ชง, ขอพรที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอหวู่ซิตี้, ตลาดกงเป่ย
13,999.-

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

HX031-ZGHKG
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

เต็มอิ่มดิสนี่ย์แลนด์, พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Mangrove Groove, ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน, หมุนกังหัน แก้ชง, ขอพรที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอหวู่ซิตี้, ตลาดกงเป่ย

ทัวร์ฮ่องกง,สนุกสนานที่ดิสนี่ย์แลนด์, นั่งกระเช้านองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony Of Lights, วัดโป่วหลิน, City gate Outlet, นั่งรถรางพีคแทรม, ยอดเขาวิคตอเรียพีค, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
16,999.-

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ #2

EX011-ZGHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2561

สนุกสนานที่ดิสนี่ย์แลนด์, นั่งกระเช้านองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony Of Lights, วัดโป่วหลิน, City gate Outlet, นั่งรถรางพีคแทรม, ยอดเขาวิคตอเรียพีค, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง,นั่งกระเช้านองปิง / วัดโป่วหลิน / พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง / เจ้าแม่กวนอิ่ม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งนาธาน City gate Outlets / ช้อปปิ้ง หลอวุ่ เซ็นเตอร์ / สวนหยวนหมิงหยวน / ถนนคู่รัก หวีหนี่ / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / วัดอาม่า /โบสถเซนต์ปอล / เดอะเวเนเชี่ยน
14,999.-

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

CX015-ZGHKG
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ย.-เม.ย. 2562

นั่งกระเช้านองปิง / วัดโป่วหลิน / พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง / เจ้าแม่กวนอิ่ม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งนาธาน City gate Outlets / ช้อปปิ้ง หลอวุ่ เซ็นเตอร์ / สวนหยวนหมิงหยวน / ถนนคู่รัก หวีหนี่ / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / วัดอาม่า /โบสถเซนต์ปอล / เดอะเวเนเชี่ยน

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวแบบเต็มอิ่ม..บินเช้า กลับดึก / สวนสนุกชวนฝันดิสนี่ย์แลนด์ / ช้อปิ้งสนั่น ย่านดังจิมซาจุ่ย / วัดโป่วหลิน City gate Outlets / นั่งรถรางพีคแทรม / ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights / วัดแชกงหมิว / ยอดเขาวิคตอเรียพีค / หาดรีพลัสเบย์
17,999.-

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

CX008-ZGHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

เที่ยวแบบเต็มอิ่ม..บินเช้า กลับดึก / สวนสนุกชวนฝันดิสนี่ย์แลนด์ / ช้อปิ้งสนั่น ย่านดังจิมซาจุ่ย / วัดโป่วหลิน City gate Outlets / นั่งรถรางพีคแทรม / ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights / วัดแชกงหมิว / ยอดเขาวิคตอเรียพีค / หาดรีพลัสเบย์

ทัวร์ฮ่องกง,ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งที่นาธาน / โบสถ์เซ็นต์ปอล / ฟรี กระเช้านองปิง / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+กระเป๋า+คู่มือ)
16,900.-

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน

CX008-BIHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งที่นาธาน / โบสถ์เซ็นต์ปอล / ฟรี กระเช้านองปิง / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+กระเป๋า+คู่มือ)

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยว 3 เมือง / ไหว้พระขอพร / ชมโชว์ Mangrove Groove / วัดแชกง / วัดหวังต้าเซียน
8,765.-

Happy Hongkong จัดเต็ม

FDB03-HYHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

เที่ยว 3 เมือง / ไหว้พระขอพร / ชมโชว์ Mangrove Groove / วัดแชกง / วัดหวังต้าเซียน

ทัวร์ฮ่องกง,นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ / ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน / สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว / ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง / แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
16,900.-

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ #2

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ / ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน / สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว / ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง / แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ทัวร์ฮ่องกง,นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน / ชมความงามวัดซิหลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / นั่งรถรางขึ้นชมพีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมแสงสีเสียง A Symphony of Light / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่มหมุ่น / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
14,900.-

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน / ชมความงามวัดซิหลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / นั่งรถรางขึ้นชมพีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมแสงสีเสียง A Symphony of Light / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่มหมุ่น / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ทัวร์ฮ่องกง,นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย / ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ / ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangroove Groove / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเสษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง / แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
12,900.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-ต.ค. 2561

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย / ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ / ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangroove Groove / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเสษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง / แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ทัวร์ฮ่องกง, เจ้าแม่ทับทิม / เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น / เจ้าพ่อแชกง / เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ / เจ้าพ่อกวนอู / เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ / เจ้าพ่อหวังต้าเซียน / วัดชีชิหลิน / พระใหญ่วัดโป่หลิน / พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
16,999.-

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
เม.ย.-ต.ค. 2561

เจ้าแม่ทับทิม / เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น / เจ้าพ่อแชกง / เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ / เจ้าพ่อกวนอู / เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ / เจ้าพ่อหวังต้าเซียน / วัดชีชิหลิน / พระใหญ่วัดโป่หลิน / พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง

ทั้งหมด 16 โปรแกรม : 2 หน้า