โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง,
16,999.-

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

HX005-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
9,999.-

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ

FD002-GSMFM
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ก.ย. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
11,989.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

MS009-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
9,989.-

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย

HX003-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
8,998.-

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2

CX007-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
12,900.-

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

HX004-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
10,999.-

HONGKONG SHENZHEN

TG001-TKHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
เม.ย.-ก.ย. 2562

ทั้งหมด 7 โปรแกรม : 1 หน้า