โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ 
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม 
ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
17,900.-

ZHKG08
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ 
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม 
ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
17,900.-

ZHKG08
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2563

เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง 
หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว 
ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน 
ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค 
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
13,999.-

ZHKG04
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

ทัวร์ฮ่องกง,หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า 
ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล 
เที่ยวโคโลอาน โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ 
ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท
13,999.-

ZHKG03
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล เที่ยวโคโลอาน โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท

ทัวร์ฮ่องกง, นั่งกระเช้านองปิงแบบคริสตัล 360 องศา 
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน 
เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ 
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว
19,999.-

ZHKG13
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

นั่งกระเช้านองปิงแบบคริสตัล 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน 
ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว 
ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน 
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง 
ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights
13,999.-

ZHKG10
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights

ทั้งหมด 6 โปรแกรม : 1 หน้า