โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

เปิดอ่าน : 638 ครั้ง

มหัศจรรย์บาหลี

เที่ยวบาหลีอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ / ถ่ายรูปสุดชิค ที่หาด “คารามัส” ชายหาดสีดำที่เกิดจากหินภูเขาไฟ / Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของหลี / ชมการแสดงท้องถิ่น "เคชัค" / ชม 6 วัดต้องห้าม (พลาด) / ประเบซากีห์ วัดสวยอันดับที่ 1 ของเกาะบาหลี / วัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง / วัดบารตัน...วัดกลางน้ำ และวิหารอุลุวาตู / วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ และ วิหารทานาลอต / แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม
  •  เริ่มต้น 22,900.-
  •  อินโดนีเซีย
  •   4วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน

- ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางสู่ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต
- เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม
- รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
- พักที่ ย่านอูบุด Evitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - วัดเลมพูยางค์

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
- เชิญช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้
- เดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณี รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ที่หมู่บ้านแห่งนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- ชมปุราเบซากิห์ นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสำคัญที่สุดของบาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก
- เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสำคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีนั้น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝั่งตะวันออกของบาหลี แต่ควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุร้ายซึ่งอาศัยอยู่บริเวณยอดเขา
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ ย่านอูบุด Evitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

บาหลีสวิงค์ - กาแฟจากขี้ชะมด - วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - ระบำเกอจัก

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing .อิสระเล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาที หรือถ้าไม่ต้องการนั่งชิงช้า บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก
- ชมกาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ชมการทำกาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่ากาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดบราตัน วัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี
- เดินทางไปยังวิหารทานาต์ลอต จุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำ
- ชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีที่หาดูได้ยาก ที่ผู้แสดงเกือบทั้งหมดจะเป็นผู้ชายและร่วมกันร้องประสานเสียงว่า “เกอจัก” ที่เลียนแบบเสียงของลิง โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมหากาพย์รามายณะ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Park Regis  Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หาดคารามาส - ร้านกฤษณา - สนามบิน - กรุงเทพ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- ถ่ายรูปบริเวณชายหาดที่มีความสวยงาม หาดคารามัสKeramasBeach ชายหาดสีดำที่เกิดจากแร่ธาตุภูเขาไฟที่เปลี่ยนให้เม็ดทรายสีขาวเหลืองกลายเป็นสีดำทมิฬ ดูสวยงามแปลกตา ที่ถึงแม้จะดำแต่งดงามล้ำค่าแก่จนอยากไปเหยียบซักครั้ง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 พฤศจิกายน 2561 22,900
08 - 11 พฤศจิกายน 2561 22,900
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 22,900
06 - 09 ธันวาคม 2561 22,900
12 - 16 ธันวาคม 2561 22,900
20 - 23 ธันวาคม 2561 23,900
27 - 30 ธันวาคม 2561 25,900
28 - 31 ธันวาคม 2561 25,900
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 25,900
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 25,900
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 22,900