โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

เปิดอ่าน : 1992 ครั้ง

บาหลี บุโรพุทโธ

รหัสทัวร์ : FD003-BIBAL

สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี ดินแดนแห่งเทพเจ้า / ตื่นตาตื่นใจ กับมรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ / ดื่มด่ำธรรมชาติ หมู่บ้านคินตามณี / ภูเขาไฟ, ทะเลสาบ บาตูร์ / พิเศษชมโชว์พื้นเมืองบารองแดนซ์ / อิ่มอร่อยกับ Seafood ริมทะเลยามเย็น
  •  เริ่มต้น 22,900.-
  •  อินโดนีเซีย
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี
- บริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด
- เดินทางสู่ย่านคูต้า ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
- เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชมวัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม
- ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุ และครุฑ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
- รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
- พักที่ Park Regis  Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   
- ออกเดินทางสู่ย็อกยาการ์ตา (บินภายใน)
- ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย สร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมาใหม่
- เยี่ยมชมพระราชวังสุลต่าน ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารทั้ง 9 ของมนุษย์ในคติฮินดูพระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ ใช้เป็นสถานที่ประทับของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำ ถือเป็นปราสาทที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน สวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ปราสาทสวนน้ำ
- เดินทางสู่มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อบุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก
- สักการะวัดปะวน มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
- ชมวัดเมนดุต เชื่อกันว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝั่งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Haritiเทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม
- ออกเดินทางสู่บาหลี (บินภายใน) 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เยี่ยมชมวัดบราตัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ
- เดินทางไปยังวิหารทานาต์ลอต ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Park Regis Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว
- เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี
- เดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณี รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ ที่หมู่บ้านแห่งนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
- อิสระช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้
- เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ชมการทำกาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- แวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 08 ตุลาคม 2561 22,900
10 - 14 ตุลาคม 2561 24,900
18 - 21 ตุลาคม 2561 24,900
24 - 28 ตุลาคม 2561 22,900
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 22,900
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 22,900
05 - 09 ธันวาคม 2561 22,900
06 - 10 ธันวาคม 2561 24,900
13 - 17 ธันวาคม 2561 23,900
19 - 23 ธันวาคม 2561 23,900
26 - 30 ธันวาคม 2561 23,900
27 - 31 ธันวาคม 2561 26,900
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 29,900
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 27,900
03 - 07 มกราคม 2562 23,900
16 - 20 มกราคม 2562 22,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 23,900
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 23,900
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 23,900
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 22,900
21 - 25 มีนาคม 2562 22,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 22,900
04 - 08 เมษายน 2562 24,900
11 - 15 เมษายน 2562 26,900
12 - 16 เมษายน 2562 28,900
25 - 29 เมษายน 2562 22,900