โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

เปิดอ่าน : 2208 ครั้ง

Paradise in Bali #2

รหัสทัวร์ : FD001-ZGDPS

วิหารทานาล็อต / วัดเม็งวี / เทือกเขาเบดูกัล / วัดเบซากี / วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ / ตลาดปราบเซียน / อนุสาวรีย์มหาภารตะ / หมู่บ้านคินตามานี / ภูเขาๆฟ-ทะเลสาบ บาตูร์ / ดินเนอร์ SEAFOOD ชมพระอาทิตย์ตกดินริมหาดจิมบารัน
  •  เริ่มต้น 12,999.-
  •  อินโดนีเซีย
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหินฟ้าสู่เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางชมสวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก
- เดินทางชมวิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
- เดินทางสู่ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
- พักที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL *หรือเทียบเท่า*

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
- ช้อปปิ้งย่านตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด
- เดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี
- ชมภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัด เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL *หรือเทียบเท่า*

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้าน BATU BULAN VILLAGE เพื่อชมระบำบารองแดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
- ชมวัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี
- ชมวัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว
- เดินทางสู่วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL *หรือเทียบเท่า*

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่าเรื่องราวการสู้รบของเทพในตำนานมหากาพย์มหาภารตะ
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 11 พฤศจิกายน 2561 16,888
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 16,888
22 - 25 พฤศจิกายน 2561 16,888
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 16,888
07 - 10 ธันวาคม 2561 18,888
13 - 16 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶8̶8̶8̶  12,999
14 - 17 ธันวาคม 2561 17,888
20 - 23 ธันวาคม 2561 18,888
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 22,888
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562  ̶2̶0̶,̶8̶8̶8̶  19,999
19 - 22 มกราคม 2562 16,888
26 - 29 มกราคม 2562  ̶1̶6̶,̶8̶8̶8̶  12,999
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562  ̶1̶6̶,̶8̶8̶8̶  14,999
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 16,888
23 -26 กุมภาพันธ์ 2562 16,888
01 - 04 มีนาคม 2562 16,888
14 - 17 มีนาคม 2562 16,888
16 - 19 มีนาคม 2562 16,888
23 - 26 มีนาคม 2562 16,888
28 - 31 มีนาคม 2562 16,888
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 16,888