โปรแกรมทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย,ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชม CITY PALACE  อัคราฟอร์ท
15,900.-

BT-JAI01_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท

ทัวร์อินเดีย,เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์  หมู่บ้านนางสุชาดา
เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก
24,900.-

BT-GAY02_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก

ทัวร์อินเดีย,ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
17,900.-

BT-GAY01_FD
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ม.ค. 2563

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ทัวร์อินเดีย,พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT 
ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
22,900.-

BT-DEL02_TG
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ

ทั้งหมด 4 โปรแกรม : 1 หน้า