โปรแกรมทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย,ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหา เมืองสีชมพู / ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย / อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล / พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / แจกฟรี!! ชุดสาหรี+หิมาลายา ลิป บาล์ม
16,999.-

NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี

9W001-ZGDEL
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2562

ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหา เมืองสีชมพู / ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย / อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล / พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / แจกฟรี!! ชุดสาหรี+หิมาลายา ลิป บาล์ม

ทัวร์อินเดีย,นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, พระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต, บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย, “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
14,888.-

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

WE001-GHJAI
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, พระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต, บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย, “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า