โปรแกรมทัวร์อิตาลี


ทัวร์อิตาลี,ชมดินแดนสีสันทั้ง 5 แห่งอิตาลี ริเวียร่า ซิงเคว เทอร์เร่ / มิลาน / เจนัว / ลา สเปเชีย / มองเตรอสโซ / เวอร์นาสซา / คอร์นีเลีย / มานาโรลา / ริโอมาจจอเร / ปิซ่า / ฟลอเรนซ์ / โรม / นครวาติกัน
39,999.-

COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALY

EY005-ZGMXP
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
มี.ค.-มิ.ย. 2562

ชมดินแดนสีสันทั้ง 5 แห่งอิตาลี ริเวียร่า ซิงเคว เทอร์เร่ / มิลาน / เจนัว / ลา สเปเชีย / มองเตรอสโซ / เวอร์นาสซา / คอร์นีเลีย / มานาโรลา / ริโอมาจจอเร / ปิซ่า / ฟลอเรนซ์ / โรม / นครวาติกัน

ทัวร์อิตาลี,บินหรู 5 ดาว ไม่มีวันอิสระ / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / หอเอนเมืองปิซ่า / มหาวิหารฒซานตา มาเรีย เดล ปิโอเร / กลุ่มโรมันฟอรัม / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / นครรัฐวาติกัน / น้ำพุเทรวี่ / บันไดสเปน
35,999.-

REPEAT ITALY

EY004-ZGMXP
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

บินหรู 5 ดาว ไม่มีวันอิสระ / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / หอเอนเมืองปิซ่า / มหาวิหารฒซานตา มาเรีย เดล ปิโอเร / กลุ่มโรมันฟอรัม / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / นครรัฐวาติกัน / น้ำพุเทรวี่ / บันไดสเปน

ทัวร์อิตาลี,มหาวิหารแห่งมิลาน / หอเอนแห่งเมืองปิซ่า / มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร / กลุามโณมันฟอรัม / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / น้ำพุเทรวี่ / บันไดสเปน / ล่องเรือชมเกาะเวนิส / ชิมอาหารขึ้นชื่อ พิซซ่าอิตาเลี่ยน+สปาเก็ตตี้หมึกดำ
43,888.-

COMPLETED ITALY

EY003-ZGMXP
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

มหาวิหารแห่งมิลาน / หอเอนแห่งเมืองปิซ่า / มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร / กลุามโณมันฟอรัม / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / น้ำพุเทรวี่ / บันไดสเปน / ล่องเรือชมเกาะเวนิส / ชิมอาหารขึ้นชื่อ พิซซ่าอิตาเลี่ยน+สปาเก็ตตี้หมึกดำ

ทัวร์อิตาลี,ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / วาติกัน / เวนิส / น้ำพุเทรวี่ / ฟลอเรนซ์ / จัตุรัสดูโอโม / หอเอนปิซ่า / จัตุรัสซานมาริโต / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / Leccio The Mall Outlet / ชิมอาหารขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ, พิซซ่าอิตาเลี่ยน
45,888.-

FOCUS ITALY

SQ001-ZGFCO
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / วาติกัน / เวนิส / น้ำพุเทรวี่ / ฟลอเรนซ์ / จัตุรัสดูโอโม / หอเอนปิซ่า / จัตุรัสซานมาริโต / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / Leccio The Mall Outlet / ชิมอาหารขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ, พิซซ่าอิตาเลี่ยน

ทัวร์อิตาลี,เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน โบโลญญ่า ไม่มีวันอิสระ พักดี เที่ยวเต็ม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / สนามโคลอสเซี่ยม / จัตุรัสซานมาร์โค / บ้านจูเลียด / ช้อปปิ้ง Leccio The mall outlet / ชมความงามหอเอนปิซ่า / ชิมอาหารขึ้นชื่ พิซซ่าอิตาเลี่ยน+สปาเก็ตตี้หมึกดำ
38,888.-

LOVELY ITALY

EY001-ZGMXP
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
พ.ค.-ธ.ค. 2561

เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน โบโลญญ่า ไม่มีวันอิสระ พักดี เที่ยวเต็ม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / สนามโคลอสเซี่ยม / จัตุรัสซานมาร์โค / บ้านจูเลียด / ช้อปปิ้ง Leccio The mall outlet / ชมความงามหอเอนปิซ่า / ชิมอาหารขึ้นชื่ พิซซ่าอิตาเลี่ยน+สปาเก็ตตี้หมึกดำ

ทั้งหมด 5 โปรแกรม : 1 หน้า