โปรแกรมทัวร์อังกฤษ


ทัวร์อังกฤษ,อิ่มอร่อยกับเมนูเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลก / ย่านอัลเบิร์ต ด๊อกค์ / บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ / โรงอาบน้ำโรมันโบราณ / อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ / จัตุรัสทราฟัลก้าร์ / จัตุรัสรัฐสภา / มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ / หอนาฬิกาบิ๊กเบน / ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย / พระราชวังบัคกิ้งแฮม / ย่านไนซ์บริดจ์
45,999.-

HAPPINESS LONDON

SQ001-ZGMAN
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-มิ.ย. 2562

อิ่มอร่อยกับเมนูเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลก / ย่านอัลเบิร์ต ด๊อกค์ / บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ / โรงอาบน้ำโรมันโบราณ / อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ / จัตุรัสทราฟัลก้าร์ / จัตุรัสรัฐสภา / มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ / หอนาฬิกาบิ๊กเบน / ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย / พระราชวังบัคกิ้งแฮม / ย่านไนซ์บริดจ์

ทัวร์อังกฤษ,ชม1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์ / เมืองอ๊อกซฟอร์ด / ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน / หอนาฬิกาบิ๊กเบน / เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ / ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม / จตุรัสทราฟัลการ์ / ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด /  สแตรทฟอร์ด / อัพพอน เอวอน / บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ / อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน
39,900.-

Amazing London

 
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
เม.ย.-ธ.ค. 2561

ชม1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์ / เมืองอ๊อกซฟอร์ด / ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน / หอนาฬิกาบิ๊กเบน / เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ / ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม / จตุรัสทราฟัลการ์ / ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด / สแตรทฟอร์ด / อัพพอน เอวอน / บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ / อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า