โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซีย 3000 ทิตลิส / ซูริค / แอนเดอร์แมตท์ / เซอร?แมท / ทาซ / มองเทรอซ์ / โกล เดอ ปิยง / อินเทอลาเก้น / แองเกิลเบิร์ก / ลูเซิร์น / พิเศษ!! นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express
62,999.-

PRINCE OF SWITZERLAND

TG004-ZGZRH
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
มี.ค.-พ.ค. 2562

แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซีย 3000 ทิตลิส / ซูริค / แอนเดอร์แมตท์ / เซอร?แมท / ทาซ / มองเทรอซ์ / โกล เดอ ปิยง / อินเทอลาเก้น / แองเกิลเบิร์ก / ลูเซิร์น / พิเศษ!! นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,นั่งรถไฟสู่ยอดเขาเพื่อชมความงามของแมทเทอร์ฮอร์น มงกุฏแห่งสวิตเซอร์แลนด์ / สะพานไม้ชาเปล / ปราสาทซิลยอง นั่งรถไฟเข้าเซอร์แมท / ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น / มหาวิหารมิลาน / ช้อปปิ้งจุใจที่ใจกลางมิลาน / พิเศษ!! ฟองดูว์ ต้นรับสวิตเซอร์แลนด์
53,990.-

EASY WINTER ENCHANTED SWITZERLAND

TG003-CUZRH
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ก.พ.-มี.ค. 2562

นั่งรถไฟสู่ยอดเขาเพื่อชมความงามของแมทเทอร์ฮอร์น มงกุฏแห่งสวิตเซอร์แลนด์ / สะพานไม้ชาเปล / ปราสาทซิลยอง นั่งรถไฟเข้าเซอร์แมท / ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น / มหาวิหารมิลาน / ช้อปปิ้งจุใจที่ใจกลางมิลาน / พิเศษ!! ฟองดูว์ ต้นรับสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,น้ำตกไรน์ / ทะเลสาบเจนีวา / The Jet d’Eau เมืองโลซาน / เมืองเวเว่ย์ / เมืองมองเทรอซ์ / เซอร์แมท / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส / เมืองลูเซิร์น
49,900.-

Romance SWISS

TG079-ITZRH
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-มิ.ย. 2562

น้ำตกไรน์ / ทะเลสาบเจนีวา / The Jet d’Eau เมืองโลซาน / เมืองเวเว่ย์ / เมืองมองเทรอซ์ / เซอร์แมท / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส / เมืองลูเซิร์น

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า