โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,น้ำตกไรน์ / ทะเลสาบเจนีวา / The Jet d’Eau เมืองโลซาน / เมืองเวเว่ย์ / เมืองมองเทรอซ์ / เซอร์แมท / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส / เมืองลูเซิร์น
49,900.-

Romance SWISS

TG079-ITZRH
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-มิ.ย. 2562

น้ำตกไรน์ / ทะเลสาบเจนีวา / The Jet d’Eau เมืองโลซาน / เมืองเวเว่ย์ / เมืองมองเทรอซ์ / เซอร์แมท / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส / เมืองลูเซิร์น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,Highlight ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe กลาเซียร์ 300 / เที่ยวเจนีวา / น้ำพุเจดโด / โลซานน์ / ศาลาไทย / บ่อหมีกรุงเบิร์น / อินเตอร์ลาเก้น / ลูเซิร์น / ทะเลสาบแห่งเมืองซูก์ / ซูริค
57,900.-

DUO SWISS

EK08A-CDGVA
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2561

Highlight ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe กลาเซียร์ 300 / เที่ยวเจนีวา / น้ำพุเจดโด / โลซานน์ / ศาลาไทย / บ่อหมีกรุงเบิร์น / อินเตอร์ลาเก้น / ลูเซิร์น / ทะเลสาบแห่งเมืองซูก์ / ซูริค

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ / ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / กรุงเบิร์น/ เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี / เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” / เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
75,900.-

SWITZERLAND GRAND TOUR

 
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ / ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / กรุงเบิร์น/ เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี / เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” / เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า