โปรแกรมทัวร์ล่องเรือ

เปิดอ่าน : 1483 ครั้ง

Genting Dream สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ #2

รหัสทัวร์ : SL001-SBSIN

รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) / รถโค้ชรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ / CITY TOUR SINGAPORE / มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก / รวมประกันภัยการเดินทาง
  •  เริ่มต้น 13,555.-
  •  ล่องเรือ
  •   3วัน 2คืน
  •   Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- อิสระอาหารที่ที่สนามบิน CHANGI ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก
- ชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
- ร่วมกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย
- 10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง หากไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน
- 21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย
- ทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร
- พักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
- 11.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- GARDEN BY THE BAY
- ชมเมืองสิงคโปร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง, ชมอาคารรัฐสภาเก่า, ผ่านชม “Elephant Statue”
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
- ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
- ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
- เดินทางกลับสุ่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 - 21 ธันวาคม 2561  ̶1̶4̶,̶9̶9̶9̶  13,999
09 - 11 มกราคม 2562 13,555
23 - 25 มกราคม 2562 13,999
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 *วันวาเลนไทน์ 13,555
27 ก .พ. - 01 มี.ค. 2562 13,999
06 - 08 มีนาคม 2562 13,999
27 - 29 มีนาคม 2562 13,999