โปรแกรมทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว,เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker / เที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
17,900.-

ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

QV005-TNLAO
ระยะเวลา
4วัน3คืน
เดินทาง
ก.ย.-ม.ค. 2562

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker / เที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว

ทัวร์ลาว,เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
14,999.-

ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์

QV004-TNLAO
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ทัวร์ลาว,เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักโืรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
11,688.-

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

QV003-TNLAO
ระยะเวลา
3วัน2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักโืรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ทัวร์ลาว,เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
11,499.-

ลาว หลวงพระบาง

QV002-TNLAO
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ทัวร์ลาว,ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี
12,900.-

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #2

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ทัวร์ลาว,ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี
12,900.-

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ม.ค. 2562

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ทัวร์ลาว,ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียงหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี
11,900.-

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #1

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ม.ค. 2562

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียงหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ทั้งหมด 7 โปรแกรม : 1 หน้า