โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1446 ครั้ง

WINDY RUSSIA

รหัสทัวร์ : EY007-ZGDME

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด / ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุด / ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม / พิเศษสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge / อาหารครบทุกมื้อ
  •  เริ่มต้น 31,999.-
  •  รัสเซีย
  •   6วัน 3คืน
  •   Etihad Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
- เดินทางสู่เมืองมอสโก ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- เดินทางสู่สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี เป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow, Moscow หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์
- เดินทางสู่พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
- ชมมหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
- ผ่านชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้
- ผ่านชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด
- ชมอนุสรณ์สถานเลนิน สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ MAXIMA SLAVIA HOTEL, Moscow หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
- ช้อปปิ้งที่ห้างยูโรเปียน มอล
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- พักที่ Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow, Moscow หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 11 ธันวาคม 2561 34,999
09 - 14 ธันวาคม 2561 35,999
12 - 17 ธันวาคม 2561 33,999
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 43,999
26 - 31 มกราคม 2562 31,999
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 31,999
07 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 33,999
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
06 - 11 มีนาคม 2562 34,999
14 - 19 มีนาคม 2562 34,999
21 - 26 มีนาคม 2562 34,999