โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 2917 ครั้ง
แชร์ไปยัง


TOUCHING AURORA RUSSIA

รหัสทัวร์ : KC0TA-PVDME

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
บินภายใน ไม่เหนื่อย / ห้างกุม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / Metro / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
  •  เริ่มต้น 57,888.-
  •  รัสเซีย
  •   7วัน 5คืน
  •   Thai Airways

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 12 ธันวาคม 2561 58,999
13 - 19 ธันวาคม 2561 59,999
16 - 22 ธันวาคม 2561 59,999
20 - 26 ธันวาคม 2561 63,999
23 - 29 ธันวาคม 2561 63,999
30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2562 69,888
24 - 30 มกราคม 2562 57,888
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 58,888
07 - 13 มีนาคม 2562 58,888
10 - 16 มีนาคม 2562 58,888

    ทัวร์ประเทศอื่นๆ