โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1318 ครั้ง

Alola Moscow Murmansk Saint-Petersburg

รหัสทัวร์ : TG201-ITDME

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย / ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล / ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora / สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมืองซามิ / ตื่นเต้นกับการขับสโนโมบิว ตะลุยหิมะ / พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช / พระราชวังแคทเธอรีน / นั่งรถไฟด่วน จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่เมืองมอสโคว์ / พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
  •  เริ่มต้น 69,900.-
  •  รัสเซีย
  •   7วัน 5คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ Sunflower hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
- ชมพระราชวังเครมลิน
- ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
- ชมจัตุรัสแดง
- วิหารเซนต์บาซิล
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต
- รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
- ชมการแสดงละครสัตว์
- พักที่ Sunflower hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- บินภายในสู่เมอร์มังส์
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
- หมู่บ้านซามิ ชมอาคารต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มา สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านนี้
- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
- ขับรถสโนว์โมบิล
- รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  
- พักที่ Azimut hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
- เดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือปรากฏการณ์ออโรร่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งที่ Local market
- รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
- พักที่ Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช และพระราชวังฤดูหนาว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมโบสถ์แห่งหยดเลือด
- ชมด้านนอกป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
- วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
- ถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
- พระราชวังแคทเธอรีน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟ Sapsan train
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 - 22 มกราคม 2562 69,900
23 - 29 มกราคม 2562 69,900
30 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 69,900
13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 69,900
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 69,900
27 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 69,900