โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1528 ครั้ง

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

รหัสทัวร์ : EX003-CDDME

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สัมผัสปรากฎการณ์ธรรมชาติ Aurora Light / นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ Radisson Cruise / ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส / จัตุรัสแดง / นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน / พระราชวังเครมลิน
  •  เริ่มต้น 62,900.-
  •  รัสเซีย
  •   8วัน 4คืน
  •   Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนาบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่มอสโคว์
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- เดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน พบกับร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก
- ชมมหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
- เดินทางสู่เมืองมูรมันสค์ โดยเครื่องบิน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- สัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด พบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านซามี่ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก
- สัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- สัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด พบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์  รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยเครื่องบิน
บริการอาหารแบบกล่อง
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่จัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
- ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน
-ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ
- ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
- ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามของเมืองหลวงมอสโคว์
- ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน เมืองดูไบ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
30 พ.ย. - 07 ธ.ค. 2561 62,900
05 - 12 ธันวาคม 2561 62,900
17 - 24 มกราคม 2562 62,900
29 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 62,900
14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 62,900
20 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 62,900
27 ก.พ. - 06 มี.ค. 2562 62,900