โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1369 ครั้ง

MACAO IN LOVE

รหัสทัวร์ : NX007-GOMFM

เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” / ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort / ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส / วัดเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า และวัดกวนอูที่เซินเจิ้น / ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น / ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
  •  เริ่มต้น 5,888.-
  •  มาเก๊า
  •   3วัน 2คืน
  •   Air Macau
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่มาเก๊า
- มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ้ง + ไวน์แดง
- พักที่ เซินเจิ้น Higgert shenzhen Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
- วัดกวนอู เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพเจ้ากวนอู
- ร้านบัวหิมะ
- ร้านผ้าไหม
- ร้านหยก
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
- ช้อปปิ้งที่มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
- วัดเจ้าแม่กวนอิม
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 12 มกราคม 2562 5,888
11 - 13 มกราคม 2562 5,888
20 - 22 มกราคม 2562  5,888
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562  5,888
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562  5,888
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562  5,888
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  5,888
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562  5,888
01 - 03 มีนาคม 2562  6,888
02 - 04 มีนาคม 2562  6,888
07 - 09 มีนาคม 2562  6,888
08 - 10 มีนาคม 2562  6,888
09 - 11 มีนาคม 2562  6,888
14 - 16 มีนาคม 2562  6,888
15 - 17 มีนาคม 2562  6,888
16 - 18 มีนาคม 2562  6,888
21 - 23 มีนาคม 2562  6,888
22 - 24 มีนาคม 2562  6,888
23 - 25 มีนาคม 2562  6,888
28 - 30 มีนาคม 2562  6,888
29 - 31 มีนาคม 2562  6,888