โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1505 ครั้ง

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

รหัสทัวร์ : FD003-ZGHKG

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า กลับดึก / นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / A SYMPHONY OF LIGHTS / วัดโป่วหลิน / วิคตอเรียพีค / รีพลัสเบย์ / วัดหวังต้าเซียน / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย / Citygate Outlets / โบสถ์เซนต์ปอล
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  มาเก๊า
  •   3วัน 2คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน 
- อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- เดินทางผ่านสะพานชิงหม่า
- พักที่ SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น
- นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย, พระสังฆจาย, ข้ามสะพานต่ออายุ, เจ้าแม่ทับทิม, พลังจากศาลาแปดทิศ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สักการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่
- ชมร้านหยก
- วัดหวังต้าเซียน
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
- พักที่ SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น
- เดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่
- เยี่ยมชมวัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 06 มกราคม 2562 13,999
05 - 07 มกราคม 2562 13,999
11 - 13 มกราคม 2562 14,999
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
02 - 04 มีนาคม 2562 14,999
09 - 11 มีนาคม 2562 15,999
15 - 17 มีนาคม 2562 15,999
16 - 18 มีนาคม 2562 15,999
22 - 24 มีนาคม 2562 15,999
23 - 25 มีนาคม 2562 15,999
29 - 31 มีนาคม 2562 15,999
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 15,999
19 - 21 เมษายน 2562 15,999
20 - 22 เมษายน 2562 15,999
04 - 06 พฤษภาคม 2562 15,999
10 - 12 พฤษภาคม 2562 15,999
25 - 27 พฤษภาคม 2562 14,999
31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 14,999