โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1670 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

รหัสทัวร์ : CX021-ZGHKG

เที่ยวสุกคุ้ม 4 เมือง, เยือนยุโรปกลางเอเชีย, มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง, ชมโชว์สวนหมิงหยวน, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งนาธาน, โบสถ์เซนต์ปอล, เถ่ายรูปคู่หอไอเฟล, The Venetian, ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซ็นเตอร์, ถนนคู่รัก, หวีหนี่
  •  เริ่มต้น 12,999.-
  •  มาเก๊า
  •   4วัน 3คืน
  •   Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางผ่านสะพานชิงหม่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่หลอหวู่
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน
- ชมโชว์การแสดง ที่จะพาย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้า​ทางศิลปะ​

- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ Kai Hua Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ
- เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- เดินทางข้ามด่านจูไห่สู่ มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- วัดอาม่า
- ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU
- THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศของหอไอเฟลจำลอง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ Kai Hua Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
- วัดแชกงหมิว
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่
- ชมร้านหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- วัดหวังต้าเซียน

- ช้อปปิ้ง DUTY FREE 
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 13,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 13,999
22 – 25 มีนาคม 2562 13,999