โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1802 ครั้ง

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

รหัสทัวร์ : FD002-ZGHKG

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า เย็นกลับ / ขอพรวัดอาม่า / นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง / ชมโบสถ์เซนต์ปอล / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / เดอะเวเนเชี่ยน / วิคตอเรียพีค / รีพลัสเบย์ / วัดหวังต้าเซียน / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย / Citygate Outlets / วัดโป่วหลิน / โบสถ์เซนต์ปอล
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  มาเก๊า
  •   3คืน 2คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่มาเก๊า
- เดินทางสู่วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล
- แวะชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ปัจจุบันเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้า
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศ  จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
- เก็บภาพประทับใจกับ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
- อิสระเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
- เดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
17 – 19 มกราคม 2562 13,999
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
09 – 11 มีนาคม 2562 15,999
14 – 16 มีนาคม 2562 15,999
16 – 18 มีนาคม 2562 15,999
23 – 25 มีนาคม 2562 15,999
28 – 30 มีนาคม 2562 15,999
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 15,999
04 – 06 เมษายน 2562 15,999
12 – 14 เมษายน 2562 23,999
14 – 16 เมษายน 2562 23,999
20 – 22 เมษายน 2562 15,999
11 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999