โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1697 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า #2

รหัสทัวร์ : HX026-ZGHKG

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน / ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต / นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง / เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้ / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง / โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  มาเก๊า
  •   4วัน 3คืน
  •   Hongkong Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- เดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ช
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้
- เยี่ยมชมไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- เดินทางข้ามด่านจูไห่สู่ มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- เดินทางกลับสู่จูไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

- ชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง
- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873
- วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อย

- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 พฤศจิกายน 2561 13,999
08 - 11 พฤศจิกายน 2561 13,999
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 13,999
22 - 25 พฤศจิกายน 2561 13,999
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 13,999
06 - 09 ธันวาคม 2561 14,999
13 - 16 ธันวาคม 2561 14,999
20 - 23 ธันวาคม 2561 14,999
10 - 13 มกราคม 2562 12,999
17 - 20 มกราคม 2562 13,999
24 - 27 มกราคม 2562 13,999
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 13,999
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 16,999
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 15,999
07 - 10 มีนาคม 2562 15,999
14 - 17 มีนาคม 2562 15,999
21 - 24 มีนาคม 2562 15,999