โปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์

เปิดอ่าน : 1548 ครั้ง

CLUBMED KANI สงกรานต์

รหัสทัวร์ : UL001-JLMAL

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริงที่ CLUB MED KANI MALDIVES
  •  เริ่มต้น 38,400.-
  •  มัลดีฟส์
  •   3วัน 2คืน
  •   Srilankan
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหิรฟ้าสู่ประเทศมัลดีฟส์
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

- ลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Velhi
- หลังอาหารค่ำสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
- อิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด เตรียมไว้ให้บริการ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลัก Velhi
- พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก Velhi
- สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
- CHECK-OUT ห้องพัก แต่ยังสามารถเล่นกิจกรรม และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ ยกเว้นใช้ห้องพัก ซึ่งทางคลับเมดมีห้องอาบน้ำมีไว้บริการด้านนอก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลัก Velhi
- พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการ
- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ถึงสนามบิน โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
- เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ประเภทห้อง ราคา
13 - 15 เมษายน 2562 Club Room 38,400
Deluxe 47,600
Overwater Suite 53,200
14 - 16 เมษายน 2562 Club Room 38,400
Deluxe 47,600
Overwater Suite 53,200