โปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์

เปิดอ่าน : 1183 ครั้ง

EASY PACKAGE MALDIVES

รหัสทัวร์ : PG711-CUMAL

พักเกาะฮุลุมาเลา 3 คืน อาหารครบทุกมื้อ, ฟรี ซิติทัวร์เมืองมาเล่, ฟรี ทัวร์เกาะ Sand Bank ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค, ฟรี ชมหมู่บ้านชาวเกาะ, ฟรี เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ, พร้อมบุพเฟ่ต์อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม, ฟรี เข้าเลาจ์บางกอกแอร์เวย์
  •  เริ่มต้น 25,900.-
  •  มัลดีฟส์
  •   4วัน 3คืน
  •   Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่หาดฮุลุมาเล่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ท
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- เที่ยวชมเมืองมาเล่โดยรอบโดยรถยนต์หรือรถตู้ สามารถช้อปปิ้งได้ที่ห้างสรรพสินค้า REDWAVE หรือตลาดหาดฮุลุมาเล่
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู
- พักที่ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

- รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก
- เยี่ยมชมแซนด์แบงค์ เป็นพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำทะเล เวลาน้ำลงจะดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาน้ำขึ้นและลง
- รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK
- เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า อิสระบนเกาะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะ ซื้อของฝาก และเก็บภาพความประทับใจ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู
- พักที่ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

- รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก
- ชมทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ตลอดจนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อิสระผ่อนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนรีสอร์ทหรูบนเกาะ พร้อมเครื่องดื่ม
- เดินทางกลับสู่เกาะฮูลูมาเล่
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู
- พักที่ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  เกาะฮูลูมาเล่

- รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561 25,900
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 25,900
14 – 17 พฤศจิกายน 2561 25,900
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 25,900
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 25,900
05 – 08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 25,900
06 – 09 ธันวาคม 2561 25,900
12 – 15 ธันวาคม 2561 25,900
13 – 16 ธันวาคม 2561 25,900
16 – 19 มกราคม 2562 25,900
17 – 20 มกราคม 2562 25,900
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 25,900
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 25,900
07 – 10 กุมภาพันธ์  2562 25,900
13 – 16 กุมภาพันธ์  2562 25,900
21 – 24 กุมภาพันธ์  2562 25,900
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 25,900
06 – 09 มีนาคม 2562 25,900
07 – 10 มีนาคม 2562 25,900
20 – 23 มีนาคม 2562 25,900
03 – 06 เมษายน 2562 (วันจักรี) 25,900
04 – 07 เมษายน 2562 (วันจักรี) 25,900
24 – 27 เมษายน 2562 25,900
25 – 28 เมษายน 2562 25,900