โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์


ทัวร์ฟิลิปปินส์,ดำน้ำดูฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรม Option Tour มากมาย เช่น ดำน้ำดูปลาซาดีน, กระโดดน้ำตก, Sky Walker, Roller Coaster หรือเที่ยวแนวธรรมชาติที่เกาะโบโฮล
7,999.-

CEBU FREE AND EASY

PR001-HNCEB
ระยะเวลา
5วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2561

ดำน้ำดูฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรม Option Tour มากมาย เช่น ดำน้ำดูปลาซาดีน, กระโดดน้ำตก, Sky Walker, Roller Coaster หรือเที่ยวแนวธรรมชาติที่เกาะโบโฮล

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า