โปรแกรมทัวร์พม่า

เปิดอ่าน : 3271 ครั้ง
แชร์ไปยัง


EASY MYANMAR อิ่มใจ

รหัสทัวร์ : DD001-CURGN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุมุเตา / เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / พระราชวังบุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ / อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY / ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว / เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ / แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา
  •  เริ่มต้น 7,900.-
  •  พม่า
  •   3วัน 2คืน
  •   Nok Air

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 03 พฤศจิกายน 2561 *ปรับลดราคา 8,900
02 - 04 พฤศจิกายน 2561 11,900
03 - 05 พฤศจิกายน 2561 *ปรับลดราคา 10,900
04 - 06 พฤศจิกายน 2561 *ปรับลดราคา 9,900
08 - 10 พฤศจิกายน 2561 10,900
09 - 11 พฤศจิกายน 2561 11,900
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 11,900
11 - 13 พฤศจิกายน 2561 10,900
15 - 17 พฤศจิกายน 2561 10,900
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 11,900
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 11,900
18 - 20 พฤศจิกายน 2561 10,900
22 - 24 พฤศจิกายน 2561 10,900
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 11,900
24 - 26 พฤศจิกายน 2561  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  7,900
25 - 27 พฤศจิกายน 2561 10,900
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 12,900
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561  ̶1̶2̶,̶9̶0̶0̶  9,900
01 - 03 ธันวาคม 2561  ̶1̶2̶,̶9̶0̶0̶  9,900
02 - 04 ธันวาคม 2561  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
06 - 08 ธันวาคม 2561 12,900
07 - 09 ธันวาคม 2561  ̶1̶2̶,̶9̶0̶0̶  9,900
08 - 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ 13,900
09 - 11 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ 12,900
13 - 15 ธันวาคม 2561 11,900
14 - 16 ธันวาคม 2561 11,900
15 - 17 ธันวาคม 2561 11,900
16 - 18 ธันวาคม 2561 11,900
20 - 22 ธันวาคม 2561 11,900
21 - 23 ธันวาคม 2561 11,900
22 - 24 ธันวาคม 2561 11,900
23 - 25 ธันวาคม 2561 12,900
27 - 29 ธันวาคม 2561 วันปีใหม่ 14,900
28 - 30 ธันวาคม 2561 วันปีใหม่  ̶1̶5̶,̶9̶0̶0̶  13,900
29 - 31 ธันวาคม 2561 วันปีใหม่  ̶1̶6̶,̶9̶0̶0̶  14,900
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 วันปีใหม่  ̶1̶6̶,̶9̶0̶0̶  14,900
03 - 05 มกราคม 2562 11,900
04 - 06 มกราคม 2562 11,900
05 - 07 มกราคม 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
06 - 08 มกราคม 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
10 - 12 มกราคม 2562 11,900
11 - 13 มกราคม 2562 11,900
12 - 14 มกราคม 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
13 - 15 มกราคม 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
17 - 19 มกราคม 2562 11,900
18 - 20 มกราคม 2562 11,900
19 - 21 มกราคม 2562 11,900
20 - 22 มกราคม 2562 11,900
24 - 26 มกราคม 2562 11,900
25 - 27 มกราคม 2562 11,900
26 - 28 มกราคม 2562 11,900
27 - 29 มกราคม 2562 11,900
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 11,900
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2562  ̶1̶1̶,̶9̶0̶0̶  9,900
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
07 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 12,900
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 12,900
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา 12,900
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 11,900
01 - 03 มีนาคม 2562 11,900
02 - 04 มีนาคม 2562 11,900
03 - 05 มีนาคม 2562 11,900
07 - 09 มีนาคม 2562 11,900
08 - 10 มีนาคม 2562 11,900
09 - 11 มีนาคม 2562 11,900
10 - 12 มีนาคม 2562 11,900
14 - 16 มีนาคม 2562 11,900
15 - 17 มีนาคม 2562 11,900
16 - 18 มีนาคม 2562 11,900
17 - 19 มีนาคม 2562 11,900
21 - 23 มีนาคม 2562 11,900
22 - 24 มีนาคม 2562 11,900
23 - 25 มีนาคม 2562 11,900
24 - 26 มีนาคม 2562 11,900
28 - 30 มีนาคม 2562 11,900